Handigolf

75 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Kampanj!
Materialet är prissänkt till 75 kr. Ordinarie pris 150 kr.

Handigolf – se möjligheter
Som ledare och tränare är det viktigt att fundera på hur en aktivitet kan anpassas så att varje spelare med sina särskilda behov och förutsättningar känner sig välkommen att delta och ingå i gruppen. Handigolf ger vägledning i hur du på bästa sätt tar emot golfspelare med någon form av funktionsnedsättning. I Handigolf har relativt vanliga diagnoser delats in i fyra grupper: Rörelsenedsättning, hörsel- och synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Filmer och personliga berättelser på webben
webbplatsen Handigolf delar både spelare och ledare sina personliga berättelser om vad golf betyder för dem.

Starta upp med studiecirkel
Materialet med tillhörande webbplats är tänkt att stötta och utbilda dig i hur du på ett enkelt sätt startar handigolf på golfklubben. På utbildningsträffarna ligger fokus på värderingar och den goda golfupplevelsen, kunskap om funktionsnedsättningar för bättre bemötande, verksamhetsplanering och idéer gällande spel och allsidig träning.

Fakta

  • Titel: Handigolf
  • ISBN: 978-91-87745-73-7
  • Artikelnummer: 14060
  • Utgivningsår: 2016
  • Sidantal: 35
  • Format: Mjukband