Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2021 – 2022

40 kr (inkl. moms)

Ej i lager, förhandsbeställ

Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2021/2022 är tillfälligt slut i lager. 

Observera att inga ändringar görs i Spelreglerna för barn- och ungdomsfotboll mellan 2021 och 2022. Alltså gäller de här reglerna både för säsongen 2021 och 2022.

Svenska Fotbollförbundet har fortsatt sitt arbete med att modifiera spelreglerna för barn- och ungdomsfotbollen. För 2021 är det i den här boken och tillhörande webbplats du hittar de nya ändringarna.

Om barnen får möjlighet att ofta ha bollkontakt och ta många beslut har det en positiv påverkan på utvecklingen av deras färdigheter och spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Spelreglerna för barn- och ungdomsfotboll är utformade utifrån ett barnrättsperspektiv och för de nationella spelformerna. Barnfotboll sker till och med att spelarna är 12 år. Ungdomsfotboll spelas när spelarna är 13–19 år.

De fem spelformerna är
3 mot 3 (6–7 år)
5 mot 5 (8–9 år)
7 mot 7 (10–12 år)
9 mot 9 (13–14 år)
11 mot 11 (15–19 år).

Denna regelbok, med tillhörande webbplats, för barn- och ungdomsfotboll är uppbyggd spelform för spelform och utgår från de regler som definieras i Laws of the Game och Spelregler för fotboll. Regelboken och webbplatsen innehåller en inledande del som definierar spelreglerna för barn när de spelar 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7. Därefter följer en del med spelregler för ungdomar när de spelar 9 mot 9.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Besök den tillhörande webbplatsen svenskfotboll.se/reglerbu2021 

Författare

Fakta

  • Titel: Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2021 – 2022
  • ISBN: 978-91-7727-076-8
  • Artikelnummer: 22045
  • Utgivningsår: 2020
  • Sidantal: 72
  • Format: Mjukband