SvFF Spelarutbildningsplan

160 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Spelarutbildningsplanen syftar till att hjälpa föreningar och ledare att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och livslångt fotbollsintresse. Planen innehåller konkreta tips för match och träning i de olika spelformerna och för föreningens långsiktiga arbete med spelarutbildning.

Föreningsmiljön

Miljön runt spelarna påverkar i stor utsträckning deras upplevelse av fotboll. Spelare som känner samhörighet, delaktighet och glädje i fotbollsföreningen fortsätter sannolikt att engagera sig i fotboll under lång tid. En god miljö ger även bra förutsättningar för spelarna att utvecklas och bli så bra som möjligt.

Spelet som utgångspunkt

Spelarutbildningsplanen är skapad med spelet som utgångspunkt. Det innebär att de rekommendationer som presenteras bygger på hur spelet ser ut i respektive spelform och åldersgrupp. Spelarutbildningsplanen ger en beskrivning av gemensamma utgångspunkter för alla spelformer:

 • 3 mot 3
 • 5 mot 5
 • 7 mot 7
 • 9 mot 9
 • 11 mot 11.

Arbeta med spelarutbildning

Arbetet med en spelarutbildningsplan sker strategiskt i föreningen och utförs till största delen av ledarna i lagen. SvFF rekommenderar att föreningar börjar med att skapa ett arbetssätt för att jobba med en spelarutbildningsplan och då utgår från innehållet i SvFF:s plan. Information om det arbetet finns under rubriken planering. När arbetet i föreningen fungerar kan föreningen gå vidare med att skapa eget innehåll.

Bok och webbplats
Spelarutbildningsplanen består av en bok och en webbplats med hundratals filmer. Men också ett kraftfullt verktyg för att skapa en egen spelarutbildningsplan. Svenska Fotbollförbundet ger också förslag på en spelarutbildningsplan där spelarnas och laget möjligheter presenteras spelform för spelform.

Här hittar du webbplatsen!

Fakta

 • Titel: SvFF Spelarutbildningsplan
 • ISBN: 978-91-7727-062-1
 • Artikelnummer: 22033
 • Utgivningsår: 2019
 • Sidantal: 82
 • Format: Bok och webb