Talangutveckling eller talangavveckling

214 kr (inkl. moms)

171 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

En studie om hur idrottselit skapas med svensk fotboll som exempel
Genom att följa en åldersgrupp från födelseögonblicket och genom barn- och ungdoms- och seniorfotbollen studeras i denna bok selektionsmekanismer och organisatoriska strukturer vilka formar urvalsprocessen. Studiens syfte är att försöka förstå och förklara hur och varför det blev just dessa spelare som kom att höra till eliten. Genom en kompletterande intervjustudie får vi även ta del av ett antal individers erfarenheter av att kämpa sig fram till eliten, inom och utanför selektionssystemet.

En bok för alla inom idrottsrörelsen
Boken vänder sig i första hand till alla som är engagerad i svensk ungdomsidrott, oavsett idrottsgren och oavsett vilken nivå man är verksam. För fotbollens del gäller det särskilt de som bär upp selektionssystemen och de som har befunnit sig i eller idag befinner sig i systemet som utövare. Men boken vänder sig även till människor inom den idrottsvetenskapliga forskning, studenter och även andra idrottspolitiskt intresserade både inom och utanför idrotten.

Författare

Fakta

  • Titel: Talangutveckling eller talangavveckling
  • ISBN: 978-91-86323-24-0
  • Artikelnummer: 1315
  • Utgivningsår: 2011
  • Sidantal: 147
  • Format: Mjukband