Om SISU Förlag

SISU Förlag, tidigare SISU Idrottsböcker, är idrottens förlag. Sedan 1992 har vi verkat för att utveckla idrotten och förbättra hälsa och livskvalitet hos den breda allmänheten. Det har varit en spännande resa från tryckt media med klassisk bokproduktion till att vi nu lägger allt större fokus på digitala lösningar. Vi tar fram utbildningsmaterial som är tillgängliga och pedagogiska – både i tryckt, digital och blandad form. Allt för att vara med och utveckla idrottens utbildningar.

Synpunkter & feedback

SISU Förlags utgivning är inriktad på utbildningslitteratur av hög kvalitet inom områdena idrott och hälsa. För närvarande gör vi dock en paus i vår allmänutgivning för att prioritera annat, exempelvis våra samarbetspartners specialidrottsförbunden. Om du har en idé kring ett idrottsspecifikt material så börja med att ta kontakt med det aktuella specialidrottsförbundet.

Vi som jobbar på SISU Förlag

Fredrik Enander

Förlagschef

fredrik.enander@sisuforlag.se

08-699 60 54

Sandra Steiner

Produktägare

sandra.steiner@sisuforlag.se

08-699 60 56

Mattias Jaurinder

Verksamhetsledare & SF-kontakt

mattias.jaurinder@sisuforlag.se

08-699 62 86

Cecilia Engvall

Producent

cecilia.engvall@sisuforlag.se

08-699 62 24

Malin Åström

Producent

malin.astrom@sisuforlag.se

08-699 60 59

Sabina Ajdarpasić

Producent

sabina.ajdarpasic@sisuforlag.se

08-699 60 82

Rickard Age

Producent

rickard.age@sisuforlag.se

Anneli Holmberg Bergman

Producent

anneli.holmberg-bergman@sisuforlag.se

Jesper Fagerqvist

Projektledare

jesper.fagerqvist@sisuforlag.se

08-699 60 71

Johan Wåhlin

Projektledare

johan.wahlin@sisuforlag.se

08-699 60 11

Daniel Spathon

Projektledare

daniel.spathon@sisuforlag.se

Jenny Sagbrant

Marknadsadministratör

jenny.sagbrant@sisuforlag.se