Inspiration

Svenska Fotbollförbundet utökar sitt tränarprogram

Urban Hammar är ansvarig för tränarutbildning på Svenska Fotbollförbundet och har varit med och utvecklat tre nya tränarutbildningar – SvFF D, UEFA C och UEFA B.

Vad är nytt?

Under 2022 har SvFF:s Utbildning- och Utvecklingsavdelning arbetat med att revidera och delvis bygga om Tränarutbildningsprogrammet för svensk fotboll. Arbetet har i första hand varit inriktat på att producera tre nya utbildningar; SvFF D (som ersätter den tidigare SvFF TUC), UEFA C samt en revidering av UEFA B.
SvFF D är vår obligatoriska introduktionsutbildning för alla som vill bli tränare. Vi har goda förhoppningar att flera tusen blivande tränare kommer att starta den utbildningen varje år framöver då kursen ger en bra grund att stå på i arbetet som tränare.

Varför är det viktigt för svensk fotboll?
SvFF:s kontinuerliga arbete med att stärka och bredda utbildningsprogrammet för tränare har en avgörande betydelse för svensk fotboll – varje spelare förtjänar en bra tränare som skapar en god lärande- och utvecklingsmiljö där alla får uppmärksamhet och stimulans för att vilja och kunna spela fotboll länge. SvFF erbjuder nu ett stort antal tränarkurser för alla tänkbara målgrupper inom svensk fotboll och vi ser mycket positivt på framtiden. Intresset för tränarutbildning har aldrig varit större, men vi vill se en ännu större anslutning till våra kurser. Distriktsförbunden är starka och ambitiösa och i sitt arbete för att ta emot såväl de nya kurserna som alla deltagare.

Har du några tips till den som vill gå en utbildning?
För den som verkar som tränare men inte fått någon utbildning ännu rekommenderar vi SvFF D där det egentligen inte är nödvändigt med några fotbollskunskaper. Alla som vill ha en ledarroll och stå på planen som en resurs för sitt lag är välkomna. Kursen ger en grund i ledarskapsfrågor och träningsplanering och andra viktiga frågor i barnfotbollen.
Efter D-kursen är det naturligt att snabbt ta sig vidare till UEFA C som är en mycket bra breddfotbollsutbildning för alla tränare.

Vi hälsar alla tränare välkomna till våra kurser under 2023!

Läs mer om fotbollens utbildningar och beställ

Tränarpasset

Tips för alla tränare!

En del av all kunskap och de kloka tips vi samlar in från forskare och tränare och andra med beprövad erfarenhet, samlas i Tränarpasset. Att ständigt känna en nyfikenhet och ett sug efter att ta reda på mer är en stark drivkraft och en förutsättning för utveckling.

Förhoppningen är att innehållet ska vara både relevant och direkt användbart för dig som är tränare!

Välkommen!

https://tranarpasset.com/

Svensk Bordtennis tar kliv i digital riktning

Svensk Bordtennis tog ett aktivt beslut att revidera och utveckla sin utbildningsplattform. Den första utbildningen är nu färdig, och många fler står på tur. SISU Förlag har glädjen att få vara med på färden när bordtennisen blir ännu mer digital.  

Thomas Buza är förbundschef på Svenska Bordtennisförbundet, som har jobbat med SISU Förlag för att uppdatera sina utbildningar:

Hur jobbar ni strategiskt med att ta fram utbildningsmaterial? 

Sedan september 2018 har vi tagit ett strategiskt beslut att prioritera utvecklingen av vår digitala plattform – det har fått kosta, både personellt och ekonomiskt. Vi har i olika forum fastställt att det viktigaste för svensk bordtennis är att bordtennisfamiljen ska växa, och då är det ett naturligt steg att också öka antalet tränare och ledare.  

Har ni förändrat något i ert sätt att jobba med utbildningsmaterial? 

Vi har tagit ett rejält omtag och reviderar och uppdaterar i princip alla våra utbildningsdelar, allt från tränarutbildning till tävlingsledarutbildning. Det var helt enkelt dags. Vi ser ett stort behov av att ha en tillgänglig, relevant och modern plattform för våra utbildningar.  

Varför valde ni SISU Förlag som partner? 

Vi kikade runt på lite olika lösningar, allt från egenbyggda lösningar till så kallade open source-alternativ, men också samarbeten med andra förbund. Vi fastnade för SISU Förlag då det i princip ”bara” var att flytta in. Det vill säga att vi inte behöver stå för stora utvecklingskostnader eller anställa IT-personal om något ska uppdateras. Vi har kunnat koncentrera oss på det vi kan – den idrottsspecifika delen. Den stora hjälpen har vi fått från SISU Förlags projektledare som har varit suverän och lotsat oss framåt i projektet genom att komma med goda råd och berätta var fallgroparna funnits.  

Vad har Förlaget bidragit med i ert omställningsarbete? 

SISU Förlag har varit med på hela resan och även om vi har en bra bit kvar innan vi har en helt färdig plattform så har det känts hela vägen att vi haft ett fantastiskt stöd.  

Vad har ni fått för reaktioner på det nya materialet? 

Mestadels positivt även om vi hittills bara släppt upp ett av våra steg. Den feedback vi erhållit säger att utbildningen känns både modern och lättnavigerad. Extremt positiv feedback på filmerna vi tagit fram. Någon har menat att utbildningarna ska ingå i licensavgiften vi har mot spelare, men det är ju en intern diskussion som vi givetvis kommer behöva ta inom vår community. 

Bordtennistränare Bas (digital artikel) 

Bordtennistränare bas är den första delen i Svenska Bordtennisförbundets tränarutbildningar. Utbildningen är helt digital och riktar sig till dig som vill bli bordtennistränare för nybörjare.

Läs mer och beställ 

Praktisk idrottspsykologi som alla har nytta av

 

Boken Praktisk idrottspsykologi fokuserar på den mentala träningen. Du behöver inte sikta på världseliten för att ha nytta av boken, den kan tillämpas även i vardagen. Det centrala temat i boken är prestationer, vilka kan komma till uttryck i många former. Den nya andra upplagan har uppdaterats och utvidgats. Två nya kapitel är dubbla karriärer och psykisk ohälsa

 

Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, och Peter Hassmén, professor i psykologi vid Southern Cross University i Australien, har skrivit boken. Utgångspunkten är att alla har nytta av mental träning för att öka både prestationsförmågan och välbefinnandet.  

– Mental träning kan alla ha nytta av när det finns en målsättning och en ambition att utveckla sin prestationsförmåga och att må bättre. Boken riktar sig främst till idrottsutövare och tränare, men alla som finns runt omkring (föräldrar och andra idrottsintresserade) och som önskar att bättre förstå varför och hur mental träning kan fylla en funktion kan finna ett värde i att läsa boken, säger Göran Kenttä.

Vissa färdigheter är gemensamma för alla som idrottar, som att utveckla förmågan att hantera stress och att sätta upp utmanande men realistiska mål. Andra färdigheter kan vara mer utslagsgivande för idrottaren, som att kunna behålla eller återta koncentrationen i samband med en tävlingsprestation. 

– Boken är full av både teori och praktik som omfattar en mängd olika typer av övningar, vilket gör att boken lämpar sig väl för alla former av fortbildningar och utbildningar. Syftet har varit att beskriva de olika delarna i boken på ett sätt som gör det möjligt att tillämpa den praktiskt inriktade kunskapen på alla idrotter, även om flera specifika idrottsexempel förekommer i boken.
 

Boken ger teoretisk och praktisk kunskap på ett lättöverskådligt sätt som kan användas av alla som är intresserade av mental träning. 

– Vi som författare tror att det finns ett mervärde i att förstå grunderna inom teorin för att den praktiska tillämpningen ska bli så effektiv som möjligt. Målsättningen har varit att i bokens alla delar uppmärksamma både prestation och hälsa ur ett hållbart perspektiv. Detta har blivit ett alltmer uppmärksammat tema inom den praktiska idrottsrörelsen. 

Köp boken här 

Susanne har forskat om effektiva ledarteam

Susanne Meckbach är doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching. I mars 2020 lanserades hennes första bok, Effektiva ledarteam. Nu har hon tillsammans med Thomas Björkman på RF-SISU Stockholm hittat nya sätt att jobba med boken.

 

Susanne Meckbach och Göran Kenttä, högskolelektor i idrott med inriktning psykologi, gjorde ett forskningsarbete där de följde Janne Anderssons, förbundskapten för herrlandslaget i fotboll, ledarteam under två år.

Susanne kände att lärdomarna från arbetet var något tränare, ledare – i princip alla inom idrotten – kunde ha nytta av.

– Det handlar om ganska enkla saker som man kan göra för att det ska fungera bra. Jag kände att det här måste vi sprida till så många som möjligt, och där väcktes intresset att skriva en bok om ledarteam, säger Susanne Meckbach.

Ledarteam behöver inte bara vara ledare för ett gäng aktiva. Det kan vara ett kansli eller en styrelse också. Boken beskriver vad du ska tänka på om du ska bilda ett ledarteam och hur du sen definierar ett uppdrag med vision och allt annat som hör till. Sen är det ett helt kapitel om hur du kan tänka om du är den som leder ett team. Övriga kapitel handlar om utveckling, relationer och hållbart ledarskap. Man måste inte läsa från start till mål, utan kan plocka ut de bitar som man vill jobba med.

I augusti förra året ringde Thomas Björkman på RF-SISU Stockholm till Susanne och sa att han trodde att det gick att göra någonting mer och jobba aktivt utifrån boken.

– Jag funderade över hur vi skulle kunna göra och kom fram till att vi kunde dela upp boken så att deltagarna läste och arbetade med boken vid tre olika tillfällen i sina respektive team. Först hade vi ett inledande möte med en kort föreläsning om ledarskap och ledarteam. En stor del av boken handlar om vår forskning om Janne Andersson och hans ledarteam. Så under föreläsningen presenterade jag hur Janne och hans medarbetare arbetar, för att ge lite inspiration.

Efter en inledande föreläsning för deltagarna var det ett möte med Thomas och Susanne där upplägget för kursen presenterades. Deltagarna jobbade sen tre gånger själv med materialet. Kursen avslutades med en träff där deltagarna fick dela med sig om hur de hade upplevt utveckling, problem och utmaningar.

Vilken respons har ni fått?

– När vi har pratat med deltagarna har de tyckt att det har varit väldigt bra och utvecklande. Framför allt eftersom de tog sig tid att samtala om den här typen av frågor under ett antal timmar, vilket man kanske inte hinner eller prioriterar i vanliga fall. Vi fick också en del feedback på vad vi kan göra bättre och det tar vi med oss inför framtida kurser.

Även om exempel och citat i boken kommer från idrotten, funkar boken lika bra för team i andra verksamheter. Alla kan hitta saker i boken som passar dem.

– Man får anpassa utifrån den verklighet som man är i. Vi skriver till exempel om att framgångsrika ledarteam arbetar kontinuerligt med utvärdering, vilket också Janne Anderssons ledarteam gör. Men om man arbetar heltid och är ledare inom idrotten på sin fritid, kan det kännas övermäktigt att avsätta många timmar för utvärdering. Då är det bättre att bara börja och se vad som är möjligt att göra. Du kan börja med att reflektera i teamet en gång i halvåret eller kanske reflektera själv på väg till bilen. Det viktiga är att man gör någonting, även om det är lite till en början.

Susanne Meckbach är öppen för att fortsätta att jobba i grupper med boken.

– Jag är glad att Thomas och RF-SISU Stockholm tog initiativ till det här. Det känns lite nytt och samtidigt konkret. Det är ett bra sätt att ta till sig innehållet i boken.

Läs mer om Effektiva ledarteam här

Scrolla nedåt på sidan för att läsa vår intervju med Janne Andersson.

Svenska Ridsportförbundet tog kontroll över sina utbildningar

Svenska Ridsportförbundet gör ett hästjobb när de ser över alla sina utbildningar och utbildningsmaterial. Nu finns en röd tråd genom allt och förbundet har mer kontroll över vad deltagarna lär sig.

Sandra Wiklund samordnar projektledare för utbildningar och utbildningsmaterial på Svenska Ridsportförbundet. 2019 inledde förbundet ett jättejobb för att samla all utbildning under samma paraply. Det var starten för Sandras roll som samordnare. Hennes uppgift har varit att få struktur när många utbildningsprojekt är igång samtidigt. Hon har också hjälpt till att hitta synergieffekter mellan projekten. Samtidigt har projektledarna kunnat koncentrera sig på att utveckla utbildningarna.

Det blev en trevande start där det handlade om att först greppa hur mycket jobb det rörde sig om.

– Ingen av oss förstod omfattningen av det här arbetet. Vi tänkte ”hur svårt kan det vara?” Vi var tvungna att plocka hem det och göra det enkelt för projektledarna att förstå sitt uppdrag, och att det behövs för att skapa en röd tråd i utbildningarna. Oavsett material ska strukturen i projektledarens arbetssätt vara likadant, säger Sandra Wiklund.

Det nya arbetssättet gick live ordentligt under 2020.

– Det var en speciell tid att börja med det här på allvar, men samtidigt tacksamt att arbetet har kunnat fortgå trots pandemin. Det är snarare så att vi har kunnat växla upp. Dels för att vi har känt ett behov av digitala material och utbildningar, dels för att vårt arbete inte har påverkats av att vi inte har kunnat ses.

Vad innebär den röda tråden?

– Vi har historiskt haft en jättestor utbildningsverksamhet, men den var spretig. Både i hur vi uttryckte oss i materialen, och att vissa utbildningar blev väldigt grenspecifika. När det gäller till exempel att ha ett holistiskt perspektiv på ledarskap hade vi inte alla bitar på plats. Det var svårt för deltagarna att känna igen sig från den ena utbildningen till den andra. Dessutom lades mycket ansvar på kompetenta experter, men vi som förbund hade inte tillräcklig insikt i vad som sades på utbildningarna. Det blev sårbart om de blev sjuka eller valde att inte fortsätta sitt uppdrag. Vi var tvungna att äga innehållet.

En annan viktig del har varit att det finns en progression i utbildningsstrukturen. Deltagarna ska hela tiden utvecklas när de kommer till en ny utbildning.

Ridsportförbundet har nu tagit fram en utbildningspolicy. Till den finns en checklista med alla punkter i policyn i form av ja- och nej-frågor. Det finns dessutom en gedigen processbeskrivning som detaljerat beskriver allt som projektledaren behöver tänka på i arbetet med en utbildning.

– Det här har varit ett sätt för oss att träna att jobba i projekt. Just nu har vi 12 revideringar igång, och så många har vi aldrig haft igång samtidigt tidigare. Vår utmaning just nu är att försöka hitta ett jämt flöde över hela året.

Sandra och Ridsportförbundet har haft bra hjälp av referensgrupper.

– Det tar tid, men det känns tryggt att vi har checkat av med många målgrupper. Det är en viktig del som vi inte kan förbise. Specialdistriktsförbunden (SDF) är till exempel bra på att ha örat mot rälsen och höra hur våra medlemmar vill ha det, så det är viktigt att vi har en bra dialog med dem.

Aktuella utbildningar:

Grönt kort

Utbildningen uppdateras kontinuerligt, men den här gången var det en extra stor uppdatering. ”Grönt kort” flyttar till den nya webblösningen som SISU Förlag jobbat fram och bygger mer på ett gamifacation-aktigt sätt att jobba. Det är mer hemmastudier och en del praktiska moment ska göras före själva utbildningen. Ridsportförbundet har sett över att samma sak gäller i alla utbildningar när de berör värderingar. Ett begrepp som man jobbar med heter ”hästvälfärd” och handlar om att jobba med hästarnas bästa i tanken.

Att leda barn och unga

Det första projektet enligt det nya arbetssättet. ”Att leda barn och unga” har använts väldigt brett där det går att plocka ut det som passar målgruppen. Nu är utbildningen mer forskningsbaserad och anpassad efter barn och ungas lärande och hur forskningen säger att man ska leda unga. Materialet är anpassat till hur det ser ut inom ridsporten där du har en häst att ta hänsyn till. Här finns mycket filmat material kopplat till exempelvis hur Barnkonventionen fungerar.

Ledarskap för unga

SDF har anordnat en utbildning genom vilken Ridsportförbundet utbildar ungefär 500 unga ledare varje år. Tidigare var det ett fysiskt material med tre fysiska träffar. Nu har materialet flyttat in på webben. Det har tillkommit material och nya kapitel. Stora delar av materialet är filmat och ger möjlighet att fördjupa sig i vissa delar. De fysiska träffarna är kvar eftersom deltagarna gärna vill ha möjlighet att ses. I ett första skede ska utbildarna utbildas och efter sommaren startar utbildningarna för övriga deltagare.

Fotbollspsykologi – för nästa träning och en långsiktig karriär

Rasmus Wallin Tornberg och Daniel Ekvall har tillsammans cirka 30 års erfarenhet av att arbeta med idrotts- och fotbollspsykologi. Författarna utgår från ett beteendeperspektiv med rötterna i inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Utifrån detta perspektiv är målet med boken och webbplatsen att spelare ska göra beteenden som är viktiga för att må bra, utvecklas och prestera bra över tid.

I en filmad intervju med Rasmus och Daniel berättar författarna varför de valt att skriva en bok och ta fram en webbplats om fobollspsykologi. De pratar även om i vilka sammanhang boken och webbplatsen bäst kan användas.

 

Materialet består av en bok och en webbplats. På webbplatsen hittar du filmer, uppgifter och annat som hjälper dig att reflektera och att gå från teori till praktik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer och beställ boken >>

Sänkt pris på flera orienteringsmaterial

I dessa speciella tider vill SISU Förlag och Svenska Orienteringsförbundet uppmuntra till läsning, fortbildning och utveckling. Många av oss kommer få tillbringa mer tid hemma den närmsta tiden och behöva dra ner på sociala sammanhang på grund av Coronaviruset. Vi tycker att det är ett utmärkt tillfälle att utveckla och utbilda sig från sitt eget hem.

Vi har därför sänkt priset med ca 30% på tre material som vänder sig till barn-, ungdoms- och juniortränare fram till och med 30 juni.

Vi vill även slå ett slag för utbildningarnas lärgruppsplaner för att på egen hand reflektera och via digitala kanaler samtala med tränarkollegor kring ämnen och frågeställningar som utbildningarna tar upp.

Orientera för att ha kul
Från 189 kr till 130 kr
Lärgruppsplan

 

Orientera för att lära sig träna
Från 189 kr till 130 kr
Lärgruppsplan


Orientera för att tävla
Från 255 kr till 175 kr

Se alla våra utbildningsmaterial i samarbete med Svenska Orienteringsförbundet >>

Daniel och Vésteinn – den perfekta tränar/adept-combon

Den ene är världsmästare och den andre ”succétränare”. Diskuskastaren Daniel Ståhl och hans tränare sedan 2011 Vésteinn Hafsteinsson.

– Det är nästan som en dröm. Det Daniel har gjort är nästan osannolikt, konstaterar Vésteinn i samband med ett träningspass i Sätrahallen i södra Stockholm.

Daniel och Vésteinn, ni verkar utgöra en optimal matchning som tränare och adept. Klickade det direkt mellan er?

– Ja, men det har varit en berg- och dalbana med framgångar och motgångar. Under senare år har vi trivts jättebra ihop. Vi fikar ofta, bjuder varandra på lunch, garvar och skämtar. Vi håller på olika lag i fotboll –  jag på Djurgården och Vésteinn på Bajen, säger Daniel och får en snabb replik i retur:

– Han har bestämt att jag är bajare. Och visst jag gillar Café Bärs. Men visst, det har klaffat bra tycker jag. Vi förstår varandra. Jag är seriös, tydlig, rak och organiserad som tränare. Daniel är en snäll, trevlig och rolig person och så följer han allt jag skriver ihop till punkt och pricka. Vi har hittat en bra balans i vårt förhållande som coach och idrottare.

Att ha olika uppfattningar om saker kan väl också skapa dynamik i relationen?
– När det kommer till träning och tävling håller jag alltid med Vésteinn. Han har oftast rätt. Det har han haft de senaste 30 åren som tränare. Utanför idrotten, på skojnivå, behöver vi inte alltid hålla med varandra, säger Daniel.

– Men vi är ändå ganska lika, fortsätter Vésteinn. Daniel kan mycket om idrottshistoria från 80-talet. Han kan många gamla namn och träningsmetoder som många andra inte kan och är ganska gammalmodig på det sättet. Jag har testat allt och kör ganska traditionell träning. Det finns mycket nytt som folk nappar på, nya superlösningar, men där är vi ganska överens om att det inte funkar. Vi är lika bortsett från att han är mycket roligare än mig.

– Även om man tränar hårt så måste man ha lite kul ibland, menar Daniel. Vissa kan gå in i en bubbla och träna seriöst. De är seriösa när de går och lägger sig och är oerhört allvarliga när de vaknar på morgonen.

– Ja, där är vi olika. Han ser på idrott som rock and roll. Han kan nolla på en tävling men 45 minuter senare är han på läktaren och ger autografer, är mitt i smeten och är pigg och glad.

Som aktiv måste väl det vara en väldig styrka att kunna släppa ett misslyckande, gå vidare och fokusera framåt?
– Kastar jag dåligt på ett mästerskap måste jag ända fejsa det för mig själv och kunna förklara för media varför jag kastade dåligt. Vi diskuterar varför det gick så dåligt på kvällen och sedan på morgonen kör vi vidare, säger Daniel.

– Men det där är svårt. Daniel och Duplantis är nu allmän egendom i Sverige. Alla journalister och alla runt omkring har någon sorts åsikt om dem. Om Daniel kastar dåligt kan vi vara överens på en halvtimme om vad som gick fel och så har vi lagt det bakom oss. Sedan läser vi kanske i tidningen det ena och det andra och en massa rubriker. Det kan tjatas om det i en vecka eller tio dagar. Daniel har varit duktig på att lägga det bakom sig och köra vidare, säger Vésteinn.

Daniel Ståhl är uppvuxen i Järfälla och hans första idrott var ishockey, som han höll på med mellan 8 och 15 år. När han var 14 testade han friidrott mest för skojs skull. Pappa var släggkastare och mamma svensk mästarinna i diskus.

– Morsan hade en bra känsla att visa grundtekniken. Sedan tränade jag med Hans Almström under ett år. Han var alltid pigg och glad och det var show. Det gav mig en kick att ha kul.

Samarbetet mellan Daniel och Vésteinn började på allvar 2011.
– Vésteinn fick syn på mig på kastplanen här bakom hallen, men vi hade setts två år tidigare på Bosön. Min huvudtränare i Spårvägen Åke Ruus hade ringt upp Vésteinn och frågat om han inte kunde titta på en framtida ung talang i diskus. På kastplanen frågade Vésteinn om jag ville bli en världsmästare i framtiden eller om jag ville jobba som en vanlig Svensson. Då var valet enkelt. Nu har vi jobbat ihop i nio år och det har vi gjort för att vi vill lika mycket.

Daniel, vilka egenskaper och kvaliteter är viktigast hos en bra tränare?
– Att vara ärlig, tydlig och rak. Och att lyssna på idrottarna. Vissa dagar är man kanske lite trött och då måste man förklara det för tränaren. Tränaren måste vara lojal och komma i tid till träningen. Vara oerhört proffsig i sitt sätt hur han arbetar. Hur han gestikulerar sina rörelser i ringen. Där har Vésteinn varit kanonbra. Och sedan att man inte bara snackar friidrott. Jag brukar dra honom till ett café och snacka lite skit om allt möjligt.

– Ja, det uppskattar jag mycket. Det är inte alls alla aktiva som gör så, flikar Vésteinn in.

– Sedan är det viktigt att vi har samma mål. Att vi tror på det. Så att inte tränaren tänker nu vinner vi DM så tänker jag på OS. Då kan man lika gärna lägga ner.

Vésteinn, om vi vänder på det – vilka är de viktigaste egenskaperna hos en aktiv?

– Först och främst att du är beredd att göra jobbet. Gillar du att göra jobbet och vill du göra det i åtta till tio år? Om du har fysisk, teknisk och mental talang som Daniel har så måste du också vilja göra jobbet. Man måste ha tålamod, tro och respekt mellan idrottaren och tränaren. Det får aldrig vara så att jag satsar mer än idrottaren. Man måste satsa lika mycket tillsammans och förstå varandra. Känna tryggheten i samarbetet. Det är också extremt viktigt att ha det roligt.

Samma dag som vi ses i Sätrahallen fattar regeringen beslut om att alla större evenemang och sammankomster ska ställas in i Sverige på grund av Coronaviruset. Något som givetvis även påverkar Daniels tränings- och tävlingsplanering. I planerna fanns träningsläger i Portugal och Kalifornien och så småningom ett precamp i Fukuoka i Japan tio dagar innan OS.

– Vi kommer följa de rekommendationer som kommer, men det kommer inte påverka hur Daniel eller någon i min grupp kommer att kasta. Då tränar vi på ett annat ställe. Så lite drama som möjligt. Vi kommer att vara i form till OS oavsett hur detta blir. Allt är en inställningsfråga.

Livet är ju fullt av oförutsedda händelser och som aktiv är det viktigt att klara sådana här omställningar? Daniel, är du bra på att hantera det?

– Det här påverkar mig inte någonting mentalt. Det är bara att anpassa sig till hur situationen är och ta fram en annan plan. Vi har en a-, b-, c-plan om något händer. Det händer ännu värre saker i världen och det är bara att anpassa sig.

Men det måste ändå vara en styrkefördel för er – alla har kanske inte samma förmåga att fokusera om?

– Min filosofi är: låt alla andra gnälla över dåligt väder, dålig bana, tidsförskjutning på grund av en inmarsch som försenat diskusen i 45 minuter, att du inte fått diskusen invägd, att frukosten är dålig, sängen är dålig och så vidare. Om alla andra klagar så slår vi dem. Vi ska ha fokus på det som är viktigt. Då är inställningen rätt.

Att titta på Daniel Ståhl när han tävlar är underhållande eftersom han är cool, avslappnad och på gott humör. Har du alltid varit sådan?

– Jag är bara mig själv. Jag tycker diskus är jättekul. Det är inte på liv och död om jag vinner eller inte. Sedan har jag aldrig fått medieträning. Hade jag fått det hade jag nog blivit en besserwisser och tråkig. Men i VM då var jag nervös. Det var första gången jag var superdunderfavorit innan. Då hade jag ständig kontakt med min psykolog och Vésteinn. Vi tre snackade hela tiden. Då kände jag av favorittrycket. Men jag har en teknikdetalj i fokus sedan bara kör jag. Jag tar i och skriker och har kul. Jag går bara in och kör och gör mitt bästa.

– När vi började träna tillsammans sa jag till honom att han inte skulle ha någon medieträning utan var bara dig själv. Då blir det bäst. Daniel är en spontan och rolig människa och samtidigt ödmjuk. Vi vill stå för något gott. Många ungdomar ser upp till Daniel och då vill vi att han är ett bra exempel – stor och stark och ödmjuk. Och samtidigt med glimten i ögat. Inget spel utan så som han är.

Daniel, kan du själv tänka dig att bli tränare när du lagt din aktiva karriär på hyllan?

– Ja, både hockey- och friidrottstränare. Tekniktränare tror jag. Jag har ett bra tekniköga och ser många rörelsemönster. Det skulle jag kunna tänka mig att vara. Vi får se.

Ta del av alla våra material i samarbete med Svenska friidrottsförbundet >>

Janne Andersson leder tryggt utan krångel

”Människor vill alltid göra bra saker, men ibland behöver man hjälpa dem på vägen genom att ställa rätt frågor”. Det är en av utgångspunkterna i Janne
Anderssons ledarskap.

– Vi börjar alltid med att prata om mänskliga grundinställningar. Om hur vi beter oss. Det är viktigt att vara överens om och förankra grunderna. När det är
gjort lägger vi stor tonvikt på det vi har bestämt, säger förbundskaptenen för herrlandslaget i fotboll.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

 

Ordning och reda är andra ledord för Janne Andersson.
– Bristen på tydlighet, när folk inte är beredda att ta beslut i en ledarroll, kan vara en stor fara. Alla människor gör fel ibland, men jag är förlåtande i mitt ledarskap. Det är viktigt att människor vågar ta initiativ. Våra olikheter gör att det blir intressant och det är sådant som kan växa fram i ett team. Sedan Janne Andersson tillträdde som förbundskapten 2016 har han varit mån om att skapa ett effektivt ledarteam. I ledarteamet ingår fem personer och därutöver finns ett medicinskt team, ett pressteam och så vidare. Som förbundskapten är Janne ytterst ansvarig, men alla som ingår i teamet utgör en viktig pusselbit.

– Det handlar om flyt att träffa rätt människor. Assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren är min närmsta kollega. Vi delar samma grundvärderingar
om hur man ska spela fotboll, men vi har olika kompetenser. Idag får mina kollegor bra förutsättningar och enormt stor frihet. Det i sin tur skapar förväntningar att det ska fungera bra. Vi har lite prestige och stor arbetsglädje.

Att det flyter på, menar Janne Andersson, är en förutsättning för att det ska fungera i skarpt läge i samband med matcher mot olika lag världen över.
– När vi är ute har vi få dagar på oss att bli högpresterande. Vi jobbar tillsammans dygnets alla timmar och då gäller det att det är energifullt, roligt och givande när vi träffas.

Fotbollen har varit central i Janne Anderssons liv. Som spelare nådde han division 2, men upptäckte tidigt att det var roligare att vara tränare. Första uppdraget var som tränare för hans lillasysters lag i Atlets IK, i början på 80-talet. Därefter har vägen till landslaget gått via Halmstads BK, Laholms FK, Halmstads BK, Örgryte IS och IFK Norrköping. Nu summerar han 37 år i tränarrollen. Men egentligen var det aldrig något aktivt val att bli tränare. Drivkraften har snarare varit att påverka de miljöer han vistats i – i skolan, i kompisgäng och i fotbollsmiljöer.

– Jag har alltid varit aktiv i sammanhang med andra människor. Och jag har velat påverka och ta ansvar. Hur det blivit så vet jag inte, men jag tycker det är kul att påverka.

Till viss del tror han att han påverkades av sin pappa Olle som var ordförande i Atlets IK, men också av sin mamma, som var ”ledare för familjen”.

– Vi var fem syskon och alla var ledare på något sätt. Vi fick ta stort ansvar för oss själva och lära oss att visa respekt för varandra. Den enda person därutöver som Janne Andersson kan komma på som har varit en ledarförebild för honom är hans idrottslärare i högstadiet, Bengt ”Bengan” Johansson.

– Han var en bra lärare. Vi bodde några 100 meter från varandra och jag har följt honom i många år.

En hyfsad förebild med tanke på att Bengan Johansson anses vara den mest meriterade förbundskaptenen inom handbollsvärlden genom tiderna. Mellan
1988 och 2004 tog herrlandslaget 13 medaljer i 16 internationella mästerskap.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

I Susanne Meckbach bok Att bygga och utveckla effektiva ledarteam beskriver en annan framgångsrik ledare, Lasse Lagerbäck, dig som prestigelös. Skulle du säga att det är en nyckel till framgång som ledare?

– Det är en sådan miljö man vill ha, en miljö där man hjälps åt. Det finns inget företag som når sitt max om det finns prestige. Om man pinkar revir får man
inte ut max av människor. Det människor behöver är snarare redskap för att lyckas.

Finns det egenskaper du själv tycker att du behöver jobba på i din tränarroll?

– Förr var jag mycket mer kontrollmänniska, men jag har lärt mig att delegera. Och visst har jag tagit dåliga beslut ibland, men idag känner jag mig helt
trygg i rollen. Jag har världens finaste jobb och det har jag fått för att jag har en viss kompetens och det känner jag trygghet i. Det är det viktigaste.

Vilka råd ger du till unga tjejer och killar som vill bli tränare på professionell nivå?

– Det är lite svårt att ge råd. Det känns lite förmätet. Men generellt skulle jag säga att det handlar om att vara sig själv och lita på sig själv. Det gäller oavsett
om du är ung eller gammal. Spelar man teater blir det inte lika bra. Då blir man genomskådad. Men det är mycket att lära sig och det gäller att vara nyfiken, säger Janne Andersson och fortsätter:

– I min roll är det många som är intresserade av de beslut jag tar och då gäller det att vara trygg i det jag gör. Och att inte krångla till det. Det är inte så komplicerat. Fotboll går ut på att det är 11 mot 11 och att ett av lagen ska göra ett mål mer. Det finns alltid en risk att man överanalyserar. Det handlar om basic grejer, att bygga på i efterhand och att jobba med grunder.

Och ibland händer det att en och annan ung tränare får tips på vägen av förbundskaptenen.

– När jag går ut med hunden där jag bor på Lidingö brukar jag titta på när de tränar på Lidingövallen. Jag brukar ställa mig på halvdistans och höra vad de säger. Det är många tjejer och killar som är tränare och jag blir ofta imponerad. Det har hänt att jag gått fram och berömt någon tjej. Så jag har gott hopp om att vi kommer att få fram unga duktiga ledare. Det är roligt.

Läs mer om och beställ den nya boken Att bygga och utveckla effektiva ledarteam.