Tag Archive for "Praktisk idrottspsykologi"

Praktisk idrottspsykologi som alla har nytta av

 

Boken Praktisk idrottspsykologi fokuserar på den mentala träningen. Du behöver inte sikta på världseliten för att ha nytta av boken, den kan tillämpas även i vardagen. Det centrala temat i boken är prestationer, vilka kan komma till uttryck i många former. Den nya andra upplagan har uppdaterats och utvidgats. Två nya kapitel är dubbla karriärer och psykisk ohälsa

 

Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, och Peter Hassmén, professor i psykologi vid Southern Cross University i Australien, har skrivit boken. Utgångspunkten är att alla har nytta av mental träning för att öka både prestationsförmågan och välbefinnandet.  

– Mental träning kan alla ha nytta av när det finns en målsättning och en ambition att utveckla sin prestationsförmåga och att må bättre. Boken riktar sig främst till idrottsutövare och tränare, men alla som finns runt omkring (föräldrar och andra idrottsintresserade) och som önskar att bättre förstå varför och hur mental träning kan fylla en funktion kan finna ett värde i att läsa boken, säger Göran Kenttä.

Vissa färdigheter är gemensamma för alla som idrottar, som att utveckla förmågan att hantera stress och att sätta upp utmanande men realistiska mål. Andra färdigheter kan vara mer utslagsgivande för idrottaren, som att kunna behålla eller återta koncentrationen i samband med en tävlingsprestation. 

– Boken är full av både teori och praktik som omfattar en mängd olika typer av övningar, vilket gör att boken lämpar sig väl för alla former av fortbildningar och utbildningar. Syftet har varit att beskriva de olika delarna i boken på ett sätt som gör det möjligt att tillämpa den praktiskt inriktade kunskapen på alla idrotter, även om flera specifika idrottsexempel förekommer i boken.
 

Boken ger teoretisk och praktisk kunskap på ett lättöverskådligt sätt som kan användas av alla som är intresserade av mental träning. 

– Vi som författare tror att det finns ett mervärde i att förstå grunderna inom teorin för att den praktiska tillämpningen ska bli så effektiv som möjligt. Målsättningen har varit att i bokens alla delar uppmärksamma både prestation och hälsa ur ett hållbart perspektiv. Detta har blivit ett alltmer uppmärksammat tema inom den praktiska idrottsrörelsen. 

Köp boken här