Inspiration: Uncategorized

Praktisk idrottspsykologi som alla har nytta av

 

Boken Praktisk idrottspsykologi fokuserar på den mentala träningen. Du behöver inte sikta på världseliten för att ha nytta av boken, den kan tillämpas även i vardagen. Det centrala temat i boken är prestationer, vilka kan komma till uttryck i många former. Den nya andra upplagan har uppdaterats och utvidgats. Två nya kapitel är dubbla karriärer och psykisk ohälsa

 

Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, och Peter Hassmén, professor i psykologi vid Southern Cross University i Australien, har skrivit boken. Utgångspunkten är att alla har nytta av mental träning för att öka både prestationsförmågan och välbefinnandet.  

– Mental träning kan alla ha nytta av när det finns en målsättning och en ambition att utveckla sin prestationsförmåga och att må bättre. Boken riktar sig främst till idrottsutövare och tränare, men alla som finns runt omkring (föräldrar och andra idrottsintresserade) och som önskar att bättre förstå varför och hur mental träning kan fylla en funktion kan finna ett värde i att läsa boken, säger Göran Kenttä.

Vissa färdigheter är gemensamma för alla som idrottar, som att utveckla förmågan att hantera stress och att sätta upp utmanande men realistiska mål. Andra färdigheter kan vara mer utslagsgivande för idrottaren, som att kunna behålla eller återta koncentrationen i samband med en tävlingsprestation. 

– Boken är full av både teori och praktik som omfattar en mängd olika typer av övningar, vilket gör att boken lämpar sig väl för alla former av fortbildningar och utbildningar. Syftet har varit att beskriva de olika delarna i boken på ett sätt som gör det möjligt att tillämpa den praktiskt inriktade kunskapen på alla idrotter, även om flera specifika idrottsexempel förekommer i boken.
 

Boken ger teoretisk och praktisk kunskap på ett lättöverskådligt sätt som kan användas av alla som är intresserade av mental träning. 

– Vi som författare tror att det finns ett mervärde i att förstå grunderna inom teorin för att den praktiska tillämpningen ska bli så effektiv som möjligt. Målsättningen har varit att i bokens alla delar uppmärksamma både prestation och hälsa ur ett hållbart perspektiv. Detta har blivit ett alltmer uppmärksammat tema inom den praktiska idrottsrörelsen. 

Köp boken här 

Svenska Ridsportförbundet tog kontroll över sina utbildningar

Svenska Ridsportförbundet gör ett hästjobb när de ser över alla sina utbildningar och utbildningsmaterial. Nu finns en röd tråd genom allt och förbundet har mer kontroll över vad deltagarna lär sig.

Sandra Wiklund samordnar projektledare för utbildningar och utbildningsmaterial på Svenska Ridsportförbundet. 2019 inledde förbundet ett jättejobb för att samla all utbildning under samma paraply. Det var starten för Sandras roll som samordnare. Hennes uppgift har varit att få struktur när många utbildningsprojekt är igång samtidigt. Hon har också hjälpt till att hitta synergieffekter mellan projekten. Samtidigt har projektledarna kunnat koncentrera sig på att utveckla utbildningarna.

Det blev en trevande start där det handlade om att först greppa hur mycket jobb det rörde sig om.

– Ingen av oss förstod omfattningen av det här arbetet. Vi tänkte ”hur svårt kan det vara?” Vi var tvungna att plocka hem det och göra det enkelt för projektledarna att förstå sitt uppdrag, och att det behövs för att skapa en röd tråd i utbildningarna. Oavsett material ska strukturen i projektledarens arbetssätt vara likadant, säger Sandra Wiklund.

Det nya arbetssättet gick live ordentligt under 2020.

– Det var en speciell tid att börja med det här på allvar, men samtidigt tacksamt att arbetet har kunnat fortgå trots pandemin. Det är snarare så att vi har kunnat växla upp. Dels för att vi har känt ett behov av digitala material och utbildningar, dels för att vårt arbete inte har påverkats av att vi inte har kunnat ses.

Vad innebär den röda tråden?

– Vi har historiskt haft en jättestor utbildningsverksamhet, men den var spretig. Både i hur vi uttryckte oss i materialen, och att vissa utbildningar blev väldigt grenspecifika. När det gäller till exempel att ha ett holistiskt perspektiv på ledarskap hade vi inte alla bitar på plats. Det var svårt för deltagarna att känna igen sig från den ena utbildningen till den andra. Dessutom lades mycket ansvar på kompetenta experter, men vi som förbund hade inte tillräcklig insikt i vad som sades på utbildningarna. Det blev sårbart om de blev sjuka eller valde att inte fortsätta sitt uppdrag. Vi var tvungna att äga innehållet.

En annan viktig del har varit att det finns en progression i utbildningsstrukturen. Deltagarna ska hela tiden utvecklas när de kommer till en ny utbildning.

Ridsportförbundet har nu tagit fram en utbildningspolicy. Till den finns en checklista med alla punkter i policyn i form av ja- och nej-frågor. Det finns dessutom en gedigen processbeskrivning som detaljerat beskriver allt som projektledaren behöver tänka på i arbetet med en utbildning.

– Det här har varit ett sätt för oss att träna att jobba i projekt. Just nu har vi 12 revideringar igång, och så många har vi aldrig haft igång samtidigt tidigare. Vår utmaning just nu är att försöka hitta ett jämt flöde över hela året.

Sandra och Ridsportförbundet har haft bra hjälp av referensgrupper.

– Det tar tid, men det känns tryggt att vi har checkat av med många målgrupper. Det är en viktig del som vi inte kan förbise. Specialdistriktsförbunden (SDF) är till exempel bra på att ha örat mot rälsen och höra hur våra medlemmar vill ha det, så det är viktigt att vi har en bra dialog med dem.

Aktuella utbildningar:

Grönt kort

Utbildningen uppdateras kontinuerligt, men den här gången var det en extra stor uppdatering. ”Grönt kort” flyttar till den nya webblösningen som SISU Förlag jobbat fram och bygger mer på ett gamifacation-aktigt sätt att jobba. Det är mer hemmastudier och en del praktiska moment ska göras före själva utbildningen. Ridsportförbundet har sett över att samma sak gäller i alla utbildningar när de berör värderingar. Ett begrepp som man jobbar med heter ”hästvälfärd” och handlar om att jobba med hästarnas bästa i tanken.

Att leda barn och unga

Det första projektet enligt det nya arbetssättet. ”Att leda barn och unga” har använts väldigt brett där det går att plocka ut det som passar målgruppen. Nu är utbildningen mer forskningsbaserad och anpassad efter barn och ungas lärande och hur forskningen säger att man ska leda unga. Materialet är anpassat till hur det ser ut inom ridsporten där du har en häst att ta hänsyn till. Här finns mycket filmat material kopplat till exempelvis hur Barnkonventionen fungerar.

Ledarskap för unga

SDF har anordnat en utbildning genom vilken Ridsportförbundet utbildar ungefär 500 unga ledare varje år. Tidigare var det ett fysiskt material med tre fysiska träffar. Nu har materialet flyttat in på webben. Det har tillkommit material och nya kapitel. Stora delar av materialet är filmat och ger möjlighet att fördjupa sig i vissa delar. De fysiska träffarna är kvar eftersom deltagarna gärna vill ha möjlighet att ses. I ett första skede ska utbildarna utbildas och efter sommaren startar utbildningarna för övriga deltagare.