Träningslära

32 titlar

Lär dig mer om träning för din utveckling, prestation och välmående. En ökad kunskap inom träning kan göra att tränare och idrottsutövare reflekterar mer över vad de gör, men det ger även kunskapen att kunna lägga upp sin träning på ett bra sätt. SISU Förlag erbjuder material i flera olika idrotter och allmän träning för att stärka kunskapen inom träning.

Allt inom träningslära


(Visar 1–30 av 32 titlar)


Allt inom träningslära