John Jouper om Mental tuffhet – fokus på uppgiften

”Mental tuffhet är din förmåga att koncentrera dig på genomförandet av en idrottsprestation oavsett vad som händer runt omkring och inom dig.” Det skriver John Jouper, i sin bok Mental tuffhet – fokus på uppgiften.

Varför titeln Mental tuffhet?
– När du är stressad, orolig och rädd presterar du sämre. Om du trots stress och rädsla kan fokusera på genomförandet av uppgiften, är du mentalt tuff.

Vad är nytt med den här boken?
– Boken handlar om acceptans och hur du utvecklar din medvetna närvaro och dina skickligheter, din MindPower. De flesta böcker redovisar faktakunskaper med referenser, men här ligger kunskapen i processen som boken lotsar läsaren igenom på ett pedagogiskt sätt. Kunskapen i processen är som konditionen: den går inte att läsa sig till utan måste tränas.

Hur då?
– Med hjälp av tekniker baserade på mindfulness, som är de senaste inom prestationspsykologin. Du övar, tränar och noterar dina erfarenheter för reflektion, insikt och acceptans. Det svåra är att acceptera sina tankar och känslor utan att bedöma värdet av dem – kan du göra det utlöses inga stress- och undvikande reaktioner och du presterar bättre.

Vad är det som skiljer det gamla inom prestationspsykologinfrån det nya?
– Den klassiska idrottspsykologin försöker hantera negativa tankar och känslor med ”kontroll och tankestopp”, vilket bland annat innebär att du behöver träna stresshantering och din koncentrationsförmåga. Den moderna prestationspsykologin jobbar i stället med MindPowerBreak, en metod som fungerar som ett kort meditationstillfälle – en medveten handling där du accepterar dina tankar och känslor, utan att värdera dem, nollställer tankevandringen för att sedan lägga all kraft och energi på genomförandet av uppgiften.


Vem kan lära sig att göra MindPowerBreak?

– Alla kan lära sig att vara mer närvarande i genomförandet av uppgiften, oavsett vilken idrott man håller på med och oavsett nivå. Det går förstås också bra att tillämpa detta inom andra områden, som till exempel studier eller arbete. De flesta kan prestera på toppen av sin förmåga utan oro och ångest, avslutar John Jouper.

Beställ boken Mental tuffhet – fokus på uppgiften här!