Momsen på digitala publikationer sänkt till sex procent sedan 1 juli

1 juli trädde en ny svensk lag i kraft som innebär att momsen på digitala publikationer hamnar på samma nivå som tryckta motsvarigheter. Digitala böckerna eller andra elektroniska publikationer har nu samma momsnivå, 6%, som motsvarande tryckta böcker och publikationer redan haft.

Den sänkta momsen ska skapa bättre förutsättningar för kultur- och mediebranschen att anpassa sig till det nya medielandskapet där en stor del av konsumtionen av nyheter, böcker och tidningar sker digitalt, skriver regeringen på sin webbplats.

Sänkt moms – från 25% till 6%
För SISU Idrottsböcker innebär lagändringen att digitala material, så som våra utbildningswebbplatser och andra digitala publikationer, får sänkt moms från 25% till 6%. SISU Idrottsböcker har enligt den nya lagen ändrat momsen och även priset med motsvarande summa på berörda material och produkter sedan 1 juli. Våra produkter som består av både en trycksak och en webbplats har tidigare redan haft 6 procent moms, prissänkningen gäller enbart produkter som enbart är digitala.

Lägre priser på berörda produkter
Förändringen medför att slutpriset på berörda digitala material blir lägre för samarbetspartners, föreningar, ledare och andra kunder som handlar hos SISU Idrottsböcker. Det gläder oss att, i vårt uppdrag som idrottens förlag, kunna göra våra material och publikationer tillgängliga till något lägre priser som en följd av den här momssänkningen.

Med vänliga hälsningar,
SISU Idrottsböcker