Anatomi för idrotten

– Tredje upplagan

439 kr (inkl. moms)

351 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Anatomi – läran om människans uppbyggnad och form – betraktas ev en del som tråkigt och lite konservativt. Men de senaste 10–15 åren har det skett en utveckling där anatomin har börjat integreras alltmer i andra ämnesområden. Boken Anatomi för idrotten är ett sådant exempel.

Det är en fullgod anatomibok, men där tänkandet inom hälsa och fysisk aktivitet även tillämpas. Boken handlar primärt om rörelseapparatens anatomi; om skelett, muskulatur och leder, men tar också upp en del om blodkärl, nerver, hjärnan, kraniet samt hjärta och lungor.

Ny upplaga
Till den tredje svenska upplagan av Anatomi för idrotten så har all text setts över och uppdaterats utifrån den senaste forskningen. De flesta av de anatomiska illustrationerna är också utbytta. För att bidra till ökad förståelse innehåller den tredje upplagan av boken ett nytt inslag, Snabb fråga. Bilder av verkliga idrottsutövare visas tillsammans med frågor om vilka strukturer som skapar rörelserna och vilken belastning strukturerna utsätts för. Bilderna hjälper dig att förstå mer om vad strukturerna som tas upp faktiskt gör i rörelseapparaten. Svaren på frågorna hittar du i slutet av boken.

Anatomi för idrotten går igenom anatomins grundläggande begrepp och terminologi som gör det lättare när du studerar andra ämnen, till exempel fysiologi och träningslära. Den gemensamma terminologin underlättar även kontakten och förståelsen mellan idrottare, tränare, idrottsläkare, fysioterapeuter, vårdlärare och sjukvårdspersonal. Boken innehåller en hel del teori, men är också praktiskt inriktad. I slutet av varje kapitel finns övningsförslag samt flervalsfrågor och tester.

Författare

Fakta

  • Titel: Anatomi för idrotten
  • ISBN: 978-91-7727-107-9
  • Artikelnummer: 1439
  • Utgivningsår: 2023
  • Sidantal: 325
  • Format: Mjukband