Bättre samspel

– andrasortering

197 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Vår upplaga av boken Bättre samspel är nu slut på lager och vi kommer inte göra något tilltryck. Vi har dock en antal exemplar som andrahandssortering. Detta innebär att boken kan ha en mindre defekt som exempelvis kantstött pärm. Här ges möjligheten att köpa dem till cirka 50 procents rabatt.

Oavsett om du är tränare eller ledare för barn, ungdomar eller vuxna, har du säkert märkt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer.

Samspel kan betyda samverkan eller interaktion mellan spelare i ett lag på en plan, men också i en vidare bemärkelse: samverkan mellan människor, det sociala samspelet. I ett sampel interagerar individer med varandra för att kunna nå ett gemensamt mål. För att en grupp ska vara framgångsrik i längden krävs det inte bara att samspelet på till exempel träning och tävling fungerar bra, utan även att relationerna och sammanhållningen överlag är bra. Det är viktigt att den enskilde gruppmedlemmen känner trygghet och tillit till sina kamrater och att det råder en stöttande atmosfär i gruppen.

Övningar som bidrar till ökad sammanhållning

Övningarna i den här boken har som övergripande syfte att bidra till en ökad sammanhållning och resultatutveckling i en grupp. Om den enskilde individen får växa och utveckla sin förmåga att på ett positivt sätt interagera med sina kamrater, så växer och utvecklas även gruppen.
En ökad sammanhållning i gruppen är alltså möjlig att uppnå om varje individ

• utvecklar sin förmåga att arbeta och samarbeta i en grupp
• utvecklar sin förmåga att kommunicera i en grupp
• får en stärkt självkänsla
• stärker och breddar sina relationer till kamraterna i gruppen
• bidrar till ett positivt arbetsklimat i gruppen.

Metodfrågan viktig
I bokens inledande del fokuseras på metoden och vikten av att du planerar, anpassar och genomför övningarna på ett visst sätt, för att få de positiva effekter som du eftersträvar. Författaren beskriver ett antal förutsättningar som ska finnas på plats och som skapar ett ramverk för övningarna.

Efter det presenteras 130 olika övningar. Nästan alla övningar kan göras på en gräsyta som är någorlunda plan och jämn. Flera av övningarna går utmärkt att göra i 20 – 40 centimeter djup, kall snö. Till de flesta övningarna krävs inga saker alls och flertalet övningar kan också göras inomhus i en gymnastiksal.

Övningarna är konstruerade så att de alltid uppfyller det övergripande målet: ökad sammanhållning. Dessutom har varje övning specifika syften, till exempel att fungera som uppvärmning, som en del i ett fysträningspass eller som ledarskapsträning.

Vid varje övning står det angivet från vilken ålder den är lämplig. I många av övningarna beskrivs dessutom hur du kan göra övningen lättare eller svårare, och på så sätt anpassa den mer exakt till dem du arbetar med. Anpassningar som kan ske med tanke på ålder men också på gruppens mognadsnivå.

Fakta

  • Titel: Bättre samspel
  • ISBN: 978-91-7727-031-7
  • Artikelnummer: 1624
  • Utgivningsår: 2018
  • Sidantal: 296
  • Format: Mjukband