Biomekanik (digital artikel)

450 kr (ink. moms)

Kursen Biomekanik utgår från hur olika fysiska lagar och krafter påverkar kroppens rörelser. Med förståelse för biomekanik skapar du bättre förutsättningar att tillsammans med de aktiva förstå, förklara och förändra övningar eller rörelser. Ju mer biomekaniska kunskaper du har, desto enklare kan du som ledare förklara olika tekniskt komplicerade övningar. Centralt innehåll i kursen är gymnastikens rörelsemönster, krafter och Newtons rörelselagar, grundläggande biomekaniska principer som bland andra vridmoment, kastparabel och tröghetsmoment.

Kunskap om och förståelse för biomekanik skapar också bättre förutsättningar för en säker gymnastik. Då du i din ledarroll, med biomekaniken som utgångspunkt, kan minska risken för skador i exempelvis landningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som leder aktiva som utför komplexa övningar med rotationer runt en eller fler axlar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner du är verksam inom.

Din användning
Kursen är en webbkurs som du genomför på egen hand, när det passar dig. Kursen beräknas ta cirka 10 lektionstimmar att genomföra, varje lektionstimme är 45 minuter.

Tillgång till materialet
Du får tillgång till kursen och materialet genom att anmäla dig via Gymnastikförbundet. I samband med anmälan får du ett mejl med länk till den digitala utbildningen och instruktioner om nästa steg.

Anmälan till Biomekanik (Gymnastikförbundets webbplats). 

Webbplatsen Biomekanik (SISU Förlags utbildningsportal). 

Mål med utbildningen
Kursen Biomekanik syftar till att ge dig en ökad förståelse för biomekanik och kunna använda den kunskapen som utgångspunkt när du coachar de aktiva.

Förkunskaper
Deltagaren ska innan kursen ha genomfört:

  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik

Välkommen att fortbilda dig inom Svensk Gymnastik!

Fakta

  • Titel: Biomekanik (digital artikel)
  • Artikelnummer: 8123
  • Utgivningsår: 2021
  • Format: Webbplats