Förarintyg för fritidsbåt (digital artikel)

995 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Förarintyg för fritidsbåt är ett digitalt utbildningsmaterialet för dig som vill ta förarintyg och få kunskaper för att känna dig tryggare på våra vatten. Materialet lotsar dig till allt du behöver kunna för att ta intyget på egen hand eller tillsammans med andra i en lärgrupp på din klubb.

Målgrupp
Utbildningsmaterialet vänder sig till alla som vill ta förarintyg och få kunskaper för att känna dig tryggare på våra vatten.

Mål med utbildningen
Du får lära dig grunderna i navigation och sjömanskap med inriktning på att du – efter avslutad utbildning – skall söka och utföra prövning med godkänt resultat hos en av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav.

Tillgång
När du gör en beställning av detta material får du en registreringskod i din orderbekräftelse. Koden använder du för att registrera dig och ta del av utbildningsmaterialet. Du kan även hitta koden via din orderhistorik under ”Mina sidor”. Webbplatsen hittar du här.

Din användning
Utbildningen genomförs som en enskild webbkurs där du förutom inloggningskod behöver tillgång till ett övningssjökort och navigationsbestick. Det behövs således ingen annan kurslitteratur.
Förklarande filmer varvas med text, bilder och övningsuppgifter.
Varje avsnitt av kursen följs av övningsuppgifter som ger en bra träning inför det riktiga provet.
Utbildningen är uppdaterad efter de kunskapsfodringar som gäller 2021-07-01 och består av följande avsnitt:
– Svenska sjökort och symboler
– Navigering
– Navigering i praktiken
– Sjömanskap, säkerhet och sjukvård
– Miljö, väder och vattenstånd
– Lagar och regler.

Förutom innehållet på webbplatsen behöver du ha tillgång till en del fysiskt material, som till exempel kan köpas här:

  • Passare.
  • Transportör.
  • Linjal.
  • Undervisningssjökort 616. 6163.

Utbildningsmaterialet är för enskilt bruk och inloggningen får endast användas av den registrerade användaren. Om materialet används i lärgrupper måste varje deltagare ha en egen inloggning.

Ta del av utbildningens lärgruppshandledning.

Intyg
För att få intyget behöver du, efter avslutad utbildning, söka och utföra prövning hos en av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

Fakta

  • Titel: Förarintyg för fritidsbåt (digital artikel)
  • Artikelnummer: 21004
  • Utgivningsår: 2021
  • Format: Webb