Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå

30 kr (inkl. moms)

Finns i lager

En ny upplaga av Handboken för nationella spelformer på grön och blå nivå kommer gå att förhandsbeställa inom ett par veckor. 

Svensk innebandy vill att så många som möjligt ska hålla på med idrott i en förening så länge som möjligt. Hur träning och tävling sker har stor betydelse för ett livslångt idrottsintresse.

Innebandy för barn och ungdomar är inte en kopia av innebandy för äldre, utan den är helt anpassad till barnen. De anpassade spelformerna skapar en rolig, aktiv och utvecklande miljö för alla.

Ledare, spelare, matchledare/domare och föräldrar är avgörande för att innebandyn ska vara trygg och utvecklande för barnen och ungdomarna.

Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå bygger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som är Svensk Innebandys långsiktiga modell för idrottsutövande. Den tar upp träning, tävling och återhämtning för olika utvecklingsfaser kopplade till biologisk snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som idrottar enligt modellen får uppleva träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling.

Innehållet är helt baserat på idrottsvetenskaplig forskning och är skrivet för alla tränare och föreningar inom Svensk Innebandy. En röd tråd i verksamheten ger samsyn kring träning och utveckling av idrottare – och det är just det som är syftet med den här modellen.

Handboken vänder sig till ledare, spelare, matchledare/domare, funktionärer och föräldrar. Huvudrubrikerna i det här 70-sidiga häftet är:

 • Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)
 • Nationella spelformer
 • Att leda barn under match
 • Relationen mellan ledare och domare
 • Regler grön nivå – tre mot tre utespelare utan målvakt
 • Regler grön nivå – tre mot tre utespelare med målvakt
 • Regler blå nivå – fyra mot fyra utespelare med målvakt
 • Regler blå nivå – fem mot fem utespelare med målvakt
 • Domarens tecken
 • Översikt nationella spelformer.

Fakta

 • Titel: Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå
 • ISBN: 978-91-7727-073-7
 • Artikelnummer: 16032
 • Utgivningsår: 2020
 • Sidantal: 70