Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå

– tredje upplagan

55 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå bygger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som är Svensk Innebandys långsiktiga modell för idrottsutövande. Den tar upp träning, tävling och återhämtning för olika utvecklingsfaser kopplade till biologisk snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som idrottar enligt modellen får uppleva träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling.

Innehållet är helt baserat på idrottsvetenskaplig forskning och är skrivet för alla tränare och föreningar inom Svensk Innebandy. En röd tråd i verksamheten ger samsyn kring träning och utveckling av idrottare – och det är just det som är syftet med den här modellen.

Svensk innebandy vill att så många som möjligt ska hålla på med idrott i en förening så länge som möjligt. Hur träning och tävling sker har stor betydelse för ett livslångt idrottsintresse. Innebandy för barn och ungdomar är inte en kopia av innebandy för äldre utan är helt anpassad för barnen. Det skapar en rolig, aktiv, trygg och utvecklande miljö för alla, i vilken även ledare, spelare, matchledare/domare och föräldrar spelar en avgörande roll.

Fakta

  • Titel: Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå
  • ISBN: 978-91-7727-093-5
  • Artikelnummer: 16039
  • Utgivningsår: 2023
  • Sidantal: 70
  • Format: Mjukband