Hjälpledare – Svensk Gymnastik (digital artikel)

200 kr (ink. moms)

Hjälpledare – Svensk Gymnastik är kursen för dig som har fått eller ska få ditt första uppdrag som ledare inom Svensk Gymnastik. Kursen ger dig en introduktion till gymnastikens ledarskap, redskap, rörelse och lek. Du lär dig bland annat hur du kan bidra till en trygg träningsmiljö, samla de aktiva samt ge instruktioner och feedback. I den praktiska delen av kursen får du lära dig mer om din förening och hur ett vanligt träningspass kan se ut.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som hjälpledare, oavsett ålder och inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner eller verksamheter du verkar inom.

Din användning
Kursen är en webbkurs uppdelad i två delar. Den första delen genomförs på egen hand (tre lektionstimmar), den andra delen innehåller praktiska moment som genomförs med handledare i den egna föreningen (två lektionstimmar). Kursen beräknas sammanlagt att ta cirka fem lektionstimmar att genomföra, varje lektionstimme är 45 minuter. 

Tillgång till materialet
Du får tillgång till kursen och materialet genom att anmäla dig via Gymnastikförbundet. I samband med anmälan får du ett mejl med länk till den digitala utbildningen och instruktioner om nästa steg.

Anmälan till Hjälpledare – Svensk Gymnastik (Gymnastikförbundets webbplats).

Webbplatsen Hjälpledare – Svensk Gymnastik (SISU Förlags utbildningsportal). 

Mål med utbildningen
Hjälpledare – Svensk Gymnastik ger dig en bra grund att stå på i ditt ledarskap och även grundläggande kunskap om din förening. För att du ska känna dig trygg i träningshallen och i din roll som hjälpledare.

Förkunskaper
Deltagaren ska innan kursen ha genomfört:

  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik

Välkommen att fortbilda dig inom Svensk Gymnastik!

Fakta

  • Titel: Hjälpledare – Svensk Gymnastik (digital artikel)
  • Artikelnummer: 8132
  • Utgivningsår: 2021
  • Format: Webbplats