Hopprep A (digital artikel)

350 kr (ink. moms)

Hopprep A är kursen för dig som vill lära dig grunderna i hopprep. Hopprep är ett roligt sätt att träna motorik, kondition och spänst på, och det kan bidra till stor glädje och stark gemenskap. Du kommer att få ett stort övningsförråd med förslag på hur du kan utmana de aktiva genom olika aktiviteter och tricks med enkelrep, dubbelrep och långrep. Du kommer också att få kunskap i hur du kan få igång kreativiteten hos de aktiva så att de så småningom kan sätta ihop egna program eller själva hitta sätt att utmana sig på. Kursen berör även hur musik kan användas som ett verktyg, dels under träning, dels till program vid uppvisningar och utmaningstävlingar.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till tränare inom disciplinen Hopprep men även till idrottslärare/fritidspedagoger samt tränare från andra discipliner inom gymnastiken.

Din användning
Kursen är en webbkurs som du genomför på egen hand, när det passar dig. Kursen beräknas ta cirka 10 lektionstimmar att genomföra, varje lektionstimme är 45 minuter.

Tillgång till materialet
Du får tillgång till kursen och materialet genom att anmäla dig via Gymnastikförbundet. I samband med anmälan får du ett mejl med länk till den digitala utbildningen och instruktioner om nästa steg.

Anmälan till Hopprep A (Gymnastikförbundets webbplats). 

Webbplatsen Hopprep A (SISU Förlags utbildningsportal). 

Mål med utbildningen
Efter avslutad kurs ska du ha fått ett stort övningsförråd, kunskap om de olika repens användning och ha fått uppleva hopprepets möjligheter till fysisk aktivitet. Med den bakgrunden är förhoppningen att du sedan ska känna dig trygg med att leda inspirerande hopprepsträning för olika målgrupper. Denna kurs ska ge möjlighet till en god grund, oavsett om du siktar på att variera träningen för de aktiva eller om de så småningom vill börja tävla.

Förkunskaper (gäller endast medlemmar i Gymnastikförbundet)
Deltagaren ska innan kursen ha genomfört:

  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik
  • Gymnastikens baskurs – träning och tävling (rekommenderad) alt. Gymnastikens baskurs – gruppträning
  • Åldersanpassad träning för barn och unga Åldersanpassad träning för vuxna

Välkommen att fortbilda dig inom Svensk Gymnastik!

Fakta

  • Titel: Hopprep A (digital artikel)
  • Artikelnummer: 8135
  • Utgivningsår: 2022
  • Format: Webbplats