Idrottens träning

219 kr (inkl. moms)

175 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Idrottens träning är en av två böcker som ingår i den nya idrottsövergripande grundutbildningen för tränare. Den andra boken heter Idrottens ledarskap. Böckerna och deras innehåll hänger ihop och går egentligen inte att skilja åt i det praktiska utförandet på tränings- och tävlingsarenan. De kan även användas för annan typ av idrottsledarutbildning oavsett nivå eller läsas utifrån eget intresse. Oavsett om du är tränare för barn, ungdomar, elitidrottare eller motionärer finner du ett matnyttigt och relevant innehåll.

Idrottens träning tar upp olika aspekter av träning och tränarskap. Inledningsvis ger SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet en introduktion till begreppet rörelseförståelse (eller physical literacy). I det andra kapitlet tar vi det från början och ger dig träningslärans grunder. Här beskrivs de fysiska grundegenskaperna som tillsammans bestämmer den fysiska prestationsförmågan, samt sex träningsprinciper du behöver ha koll på för att få till en optimal prestationsutveckling.

Att vara fysisk aktiv har många olika hälsoeffekter (både fysiologiska och psykologiska) för barn, ungdomar och vuxna. I nästa kapitel får du en genomgång av vilka dessa är och vad som krävs i form av konkreta rekommendationer. I det fjärde kapitlet får du en inblick i vad som händer i kroppen då den växer och hur olika funktioner och färdigheter utvecklas. Kapitlet pekar också på vikten av att ta hänsyn till de individuella förutsättningarna.

Kapitel fem handlar om träningsplanering och tar upp flera tidsperspektiv, alltifrån det korta (ett enskilt träningspass) till det långa (årsplanering). Här lär du dig också om planeringsprocessen och dess olika delar.

Det krävs många gånger mycket träning för att få en bra prestationsutveckling. Men det är inte alltid så att det är den som tränar mest och hårdast som utvecklas bäst. I kapitel sex kan du läsa om den viktiga återhämtningen (både den fysiska och den psykologiska) för dina aktiva. Kapitel sju ger dig viktig kunskap om hur du ska agera vid akuta skador och vid olika sjukdomstillstånd.

I det sista kapitlet får du med dig funderingar och fakta som kanske utmanar dig i ditt sätt att tänka om träning och tävling. En förändring och utveckling behöver ske för att vi ska få uppleva världens bästa idrott.