Inkluderande ledarskap för idrottare med NPF

– Gratis webbplats

I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. I vår idrottsövergripande tränarutbildning trycker vi extra på mycket på det inkluderande ledarskapet där det är viktigt att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.

Webbplatsen Inkluderande ledarskap för idrottare med NPF (SISU Förlags utbildningsportal).

Fakta

  • Titel: Inkluderande ledarskap för idrottare med NPF
  • Artikelnummer: 1907
  • Utgivningsår: 2019
  • Format: Webbplats