Kartritarboken

169 kr (inkl. moms)

135 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet har en härlig kartritarbok i fyrfärg tagits fram.

Att rita kartor är en konst och en mycket intressant process. Arbetet kräver kunskap och noggrannhet och syftet med denna bok är att leda dig som är intresserad av kartor och kartritning genom utvecklingsprocessens olika steg.

Att få en historisk tillbakablick över orienteringskartans framväxt ger en viktig förståelse för att bättre förstå sig på dagens förfinade teknik. Därför inleds boken med ett kapitel om detta område.

Det framställs mängder av olika karttyper i Sverige, var och en utifrån sitt bestämda syfte. I boken ges en allmän översikt över de viktigaste officiella kartorna för orienteringsrörelsen, med tillhörande databaser samt information om upphovsrätt och sekretess.

För att framställa en karta fordras en hel del arbete utöver själva ritarbetet. En långtidsplanering av varje enskilt kartprojekt krävs, samarbete med kommuner, markägare och jägare. Du ges här tips på en utvecklad arbetsplan för en kartas nyproduktion. Väl i produktion finns aspekter som kvalitetssäkring, flygfotografering, rekognosering, digitalisering och hela tryckprocessen att ta hänsyn till. Du få också information om vad du behöver tänka på i samband med revidering av en redan befintlig karta.

Fakta

  • Titel: Kartritarboken
  • ISBN: 91-85138-88-6
  • Artikelnummer: 11023
  • Utgivningsår: 2005
  • Sidantal: 88
  • Format: Mjukband