Planering och periodisering (digital artikel)

300 kr (ink. moms)

Kursen Planering och periodisering utgår från allmänna träningsprinciper och ger dig ökad förståelse för hur du på ett organiserat sätt kan strukturera upp träningsperioder. Att planera och periodisera träningen innebär att på kort och lång sikt, variera träningsvariabler och återhämtning. Detta för att få en önskad prestationsnivå vid ett visst tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner eller verksamheter du verkar inom.

Din användning
Kursen är en webbkurs som du genomför på egen hand, när det passar dig. Kursen beräknas ta cirka fem lektionstimmar att genomföra, varje lektionstimme är 45 minuter.

Tillgång till materialet
Du får tillgång till kursen och materialet genom att anmäla dig via Gymnastikförbundet. I samband med anmälan får du ett mejl med länk till den digitala utbildningen och instruktioner om nästa steg.

Anmälan till Planering och periodisering (Gymnastikförbundets webbplats).

Webbplatsen Planering och periodisering (SISU Förlags utbildningsportal). 

Mål med utbildningen
Planering och periodisering ger dig kunskap om träningsplanering och periodisering i syfte att optimera prestationen samt ge bättre återhämtning. Och på så sätt skapa en långsiktig och hållbar utveckling med den aktive i fokus.

Förkunskaper
Deltagaren ska innan kursen ha genomfört:

  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik

Välkommen att fortbilda dig inom Svensk Gymnastik!

Fakta

  • Titel: Planering och periodisering (digital artikel)
  • Artikelnummer: 8124
  • Utgivningsår: 2021
  • Format: Webbplats