Planering och periodisering (digital artikel)

300 kr (ink. moms)

Kursen Planering och periodisering utgår från allmänna träningsprinciper och ger dig ökad förståelse för hur du på ett organiserat sätt kan strukturera upp träningsperioder. Att planera och periodisera träningen innebär att på kort så väl som lång sikt variera träningsvariabler, till exempel volym, belastning, intensitet och återhämtning. Detta för att få en önskad prestationshöjande effekt vid ett givet tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning.

Centralt innehåll i kursen är allmänna träningsprinciper, träningsteori, träningsplanering och periodisering. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för begreppen och att du praktiskt ska kunna applicera kunskapen om planering och periodisering.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets verksamheter du är ledare inom.

Mer information och anmälan (Gymnastikförbundets webbplats).

Webbplatsen för Planering och periodisering.

Fakta

  • Titel: Planering och periodisering (digital artikel)
  • Artikelnummer: 8124
  • Utgivningsår: 2021
  • Format: Webbplats