Ryttarutveckling 2

240 kr (ink. moms)

Välkommen till webbplatsen Ryttarutveckling nivå 2, som är det andra steget inom Ridsportens utvecklingsmodell.
På nivå 2 ligger fokus på att lära mer om områden som bidrar till att ge dig och hästen de bästa förutsättningarna att må bra, ha roligt och skapa möjlighet att utvecklas inom ridsporten hela livet. Här får du till exempel lära dig om hästens grundutbildning och träningsfysiologi. Du får även mer kunskap kring hur du som ryttare kan utveckla din sits och träna avsuttet och mentalt.

Webbplatsen är värdefull både för dig som använder den på egen hand och för dig som går ett utvecklingsprogram i ditt distrikt. Går du ett utvecklingsprogram så kombineras webbplatsen ofta med fysiska avsuttna och uppsuttna träffar.

Tillgång till materialet
Du anmäler dig till och betalar utbildningen i IdrottOnline. Därefter får du ett mejl med länk till den digitala utbildningen och instruktioner om nästa steg.

Beställ Ryttarutveckling 2 (IdrottOnline).

Webbplatsen Ryttarutveckling 2 (SISU Förlags utbildningsportal).

Webbplatsen innehåller följande fokusområden:

 • hästkunskap
 • ryttarens grundutbildning
 • avsutten träning
 • kost
 • tillämpad idrottspsykologi
 • träningsfysiologi häst
 • värdegrund & Trygghet
 • media & Kommunikation
 • DSA (Djurskydd, Smittskydd och Antidoping)
 • hästens grundutbildning.

Målgrupp
Ryttare från 12 år och uppåt på LB till cirka LA-nivå samt ridlärare och tränare.

Mål
Att ge kunskap och inspiration för ryttare som vill utvecklas.

Tillhörighet
Ryttarutveckling 2 är andra steget i ridsportens ryttarutvecklingsmodell och de fysiska träffarna genomförs av distrikten.

Om utvecklingsprogrammen
Våra utvecklingsprogram är sammansatta för att ge de aktiva kunskap och färdigheter inom de fokusområden som ingår på respektive nivå. Det handlar om att avsuttna färdigheter kombineras med uppsuttna för att ge en större insikt och förmåga. I utvecklingsprogrammen finns i vissa fall åldrar och utbildningsnivåer definierade för att möjliggöra optimala utvecklingsmiljöer.

I dagsläget är ansvaret för att genomföra utvecklingsprogrammen fördelade mellan förening, distrikt och centrala kansliet.

Nivå 1. Genomförs i din förening eller i vissa fall av ditt distrikt och här används ofta våra ryttarmärken som vägledning.

Nivå 2. Här är det ditt distrikt som håller i upplägget och det är ofta både uppsutten – och avsutten verksamhet i programmen.

Nivå 3. Är ett program på central nivå där ryttare och kuskar i åldrarna 16–25 år träffas på ett antal uppsuttna och avsuttna träffar under ett år för att utvecklas inom de olika fokusområdena.

Nivå 4. På denna nivå är det mer individuellt fokus och de uttagna ryttarna får utöver utveckling inom nivåns fokusområden även en mentor som stöd på vägen mot mästerskap.

Nivå 5.  Programmet vänder sig till ryttare och kuskar på hög nationell nivå med en uttalad satsning men som inte omfattas av landslagssatsningar.

Nivå 6. Olympisk nivå.

Beställ Ryttarutveckling 2 (IdrottOnline).

Webbplatsen Ryttarutveckling 2 (SISU Förlags utbildningsportal).

Fakta

 • Titel: Ryttarutveckling 2
 • Artikelnummer: 17031
 • Utgivningsår: 2022
 • Format: Webbplats