Simlinjen

– Svensk simnings utvecklingstrappa

300 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Simlinjen är Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, forskning och framtidsanalys.

Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om han eller hon riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Utvecklingsstadium 1 riktar sig exempelvis till verksamhet för de allra yngsta barnen (0-4 år), och utvecklingsstadium 7 riktar sig till verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning under ett antal år.

Tio nyckelfaktorer för bästa möjliga simutveckling
Bokens första del är teoretisk och beskriver tio nyckelfaktorer som alla tillsammans utgör grunden för bästa möjliga simutveckling, till exempel specialisering, träningsbarhet och tävlingsplanering. Den andra delen går igenom alla åtta utvecklingsstadier var för sig utifrån syfte, mål, innehåll och vilka färdigheter som bör uppnås i vilken ålder.

Obligatoriskt material på simtränarutbildningen
Simlinjen vänder sig till alla som är involverade i svensk simning, både aktivitets- och organisationsledare, och ingår som utbildningsmaterial i all simlärar- och simtränarutbildning.

Projektledning: Henrik Forsberg, Svenska Simförbundet. Projektgrupp: Claes Andersson, Tamas Fekete, Maria Gustafsson, Jenny Gustavsson, Martin Harlenbäck, Karin Hellström, Petter Larsson, Fredrik Lundin, Ulrika Sandmark och Sten Williamsson.

Se en film om Simlinjen

Provläs

Fakta

  • Titel: Simlinjen
  • ISBN: 978-91-86323-91-2
  • Artikelnummer: 13007
  • Utgivningsår: 2014
  • Sidantal: 149
  • Format: Mjukband