SvFF Tränarutbildning UEFA A

– Webbplats

1 463 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Tillgång till materialet
När du gör en beställning av detta material får du en folder med en kod skickad hem till dig. För att få tillgång till materialet behöver du registrera din registreringskod på utbildningsmaterialets webbplats.

Webbplatsen Tränarutbildning UEFA A (SISU Förlags utbildningsportal).

En skicklig och kompetent tränare hanterar alla situationer som förekommer i tränarrollen, vare sig det rör sig om taktiska frågor, ledarskap eller träningsplanering. Kraven på tränarens förmåga att leda den sportsliga utvecklingen på både lag- och individnivå ökar ju högre upp i tävlingssystemet man kommer. Tränaren möter i vardagen förväntningar från olika håll, såväl från den egna klubben och spelarna som från supportrar och media. Kravet på kontinuerlig kompetensutveckling är ständigt närvarande.

Vägen till en mångsidig och hög tränarkompetens går via en gedigen utbildning. Kursen UEFA Advanced Level tar upp alla kompetensområden och tänkbara situationer som en modern tränare ställs inför i sitt dagliga arbete. Kursplanen är väl avvägd för att spegla den verklighet som den moderna tränarrollen möter. Kursmetodiken motsvarar dagens krav på en  mångsidig, stimulerande och lärande utbildning med mycket hög målsättning och ambitionsnivå.

Kursens målgrupp är i första hand tränare som är verksamma på eller som har ambition att nå en hög tävlingsnivå samt tränare som arbetar inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna. Behörighetskravet för ansökan till kursen är godkänt resultat och innehav av UEFA B-diplom.

Under utbildningen UEFA A får du många konkreta verktyg som du kan använda i din tränarroll. Spelsystem definieras som lagets utgångspositioner, arbetssätt, spelartyper och roller.

Du får en djupare förståelse om:

 • Speluppbyggnad
 • Kontring
 • Komma till avslut och göra mål
 • Förhindra speluppbyggnad
 • Återerövring
 • Förhindra och rädda avslut
 • Fasta situationer.

Fakta

 • Titel: SvFF Tränarutbildning UEFA A
 • Artikelnummer: 22017
 • Utgivningsår: 2018
 • Format: Folder/webb