Träna konstsim

250 kr (inkl. moms)

Finns i lager

För dig som är eller vill bli tränare i konstsim för barn och ungdomar
Boken sammanfattar de viktigaste delarna du behöver ha med dig som konstsimtränare när du står vid bassängkanten. Du får tips på bra övningar och hur du enkelt och pedagogiskt bäst lär ut konstsim till barn och ungdomar. Träna konstsim fungerar även som utbildningsmaterial till Svenska Simförbundets (SSF) konstsimtränarutbildningar.

Här kan du läsa mer om Svenska Simförbundets utbildningar inom konstsim

Säkerhet och ansvar i och omkring bassängen
En annan viktig del i boken är säkerhet och ansvar i och omkring bassängen. Tränarens uppmärksamhet och uppträdande spelar här en mycket stor roll. I Träna konstsim kan du till exempel läsa om ditt ansvar som ledare, säkerhet runt bassängen och i träningen. I Träna konstsim får du även veta mer om konstsimmets historia och bakgrund.

Konstsim utgår från LTAD (Long Therm Athlete Development) en utvecklingstrappa framtagen av Canadian Sport for Life.

I denna andra upplaga av Träna konstsim har innehållet uppdaterats för att ge utrymme till den utveckling som gjorts inom konstsim både nationellt och internationellt. Kapitlet Svensk konstsimnings utvecklingstrappa har uppdaterats och genomsyrar nu boken då det är ett delvis nytt koncept inom svenskt konstsim.

Några ytterligare förändringar som har satt sina spår i andra upplagan är nya regler som förändrat sporten, fortsatt teknikutveckling samt nya hjälpmedel och utrustning inom idrotten.

 

Fakta

  • Titel: Träna konstsim
  • ISBN: 978-91-7727-087-4
  • Artikelnummer: 13019
  • Utgivningsår: 2022
  • Sidantal: 96
  • Format: Bok