Träningslära för idrotterna

381 kr (inkl. moms)

305 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Träningslära för att utveckla prestationen
Träningslära är enkelt uttryckt läran om idrottsträning. Grundläggande frågor inom träningslära är till exempel: Hur kan jag träna för att utveckla mina färdigheter eller prestationer inom en viss idrott? På vilket sätt kan jag träna för att komma i bättre form rent allmänt, eller för att formtoppa inför en tävling? I den här boken får du svar på det mesta inom träningslära, både generellt och mer specifikt för enskilda idrotter. Genom att gruppera idrotterna i konditionsidrotter, styrkeidrotter, koordinationsidrotter, bollspelsidrotter och kampidrotter blir boken ett verktyg som kan användas till att anpassa de allmänna principerna efter de specifika kraven inom varje enskild idrott. På det viset kan den allsidiga prestationen inom idrotten utvecklas.

Vilka kvaliteter har betydelse för prestationsförmågan?
Läsaren får främst kunskap för att kunna lägga upp en bra träning. En ökad kunskap kan göra att tränare och idrottsutövare reflekterar mer över vad de gör. Därför kan inte träningslära enbart handla om hur man bör träna utan även varför man bör träna på ett visst sätt. Boken tar upp kvaliteter som har betydelse för prestationsförmågan; till exempel styrka/spänst, snabbhet, uthållighet, koordination, och rörlighet, och hur dessa kvaliteter tar sig uttryck inom olika idrotter. Vidare tar boken upp den fysiologiska grunden för idrottsutövning – hur musklerna, nervsystemet och cirkulationssystemet fungerar, vilken betydelse dessa system har för kapaciteten hos de olika kvaliteterna, och hur kvaliteterna kan tränas.

Fakta

  • Titel: Träningslära för idrotterna
  • ISBN: 978-91-86323-12-7
  • Artikelnummer: 2115
  • Utgivningsår: 2011
  • Sidantal: 368
  • Format: Mjukband