Anna Nordström

1 titlar

Anna Nordström är professor i Folkhälsovetenskap och docent i Idrottsmedicin vid Umeå universitet samt ingår i Idrottshögskolans forskningsnätverk. Hon föreläser och forskar om fysisk aktivitet och hälsa. Forskningsområdena handlar främst om hur vi kan spåra riskfaktorer genom epidemiologi och hur vi kan arbeta aktivt med hälsoundersökning och motivera till ökad fysisk aktivitet. Ett annat spår är idrott och prestation samt hur idrottsskador uppkommer.

I samband med det arbetar hon med skallskador inom fotbollen i UEFA och Champions League, och deltar i deras utbildningsinsatser som föreläsare. Anna är också gästprofessor i Idrottsvetenskap vid UIT, Norges Arktiske Universitet i Tromsö, Norge, samt universitetsöverläkare och chef på Livsmedicin, en del av Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum vid Norrlands Universitetssjukhus. Idrottsbakgrund har hon inom simning.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.