Åsa Bäckström

2 titlar

Åsa Bäckström är anställd som högskolelektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Där är hon utbildningsledare för sport management-programmet och för master-programmet. Hennes forskning berör i hög grad olika aspekter av informella lärprocesser och idrottskultur. Dit hör studier om genus och jämställdhet. Skateboard har varit ett centralt studieobjekt under lång tid. Som biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Young – Nordic Journal of Youth Research, bidrar hon med att utveckla forskning om ungdomars liv. Bäckström är också ledamot i styrelsen för Svenska Bandyförbundet.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.