Carolina Lundqvist

1 titlar

Carolina Lundqvist, fil.dr i psykologi och docent i idrottsvetenskap, forskar och undervisar vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm, inom ämnesområdet idrottspsykologi. Hon är även grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med inriktning mot elitidrott. Carolina Lundqvists forskning inriktas primärt mot välbefinnande, stress och prestationsoptimering inom elitidrott där idrottspsykologi integreras med kognitiv beteendeterapi. Hon jobbar även som idrottspsykologisk rådgivare, främst mot elitidrottare.

Foto: Peter Sundström

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.