Emma Forsén Mantilla

1 titlar

Emma Forsén Mantilla är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Hon har arbetat med ätstörningar på olika sätt sedan 2009 och hennes forskning har bland annat fokuserat prevention av ätstörningar, självbild och ätstörning, och tvångsmässig träning vid ätstörning. I dagsläget är hon projektledare för en klinisk behandlingsstudie där ett KBT-program (the compuLsive Exercise Activity theraPy – LEAP) med syfte att behandla tvångsmässig träning, utvärderas. Emma är också projektledare för den svenska delen av en global studie – The Eating Disorders Genetic Initiative – EDGI. Syftet med EDGI är att bättre förstå hur gener och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörning. Emma är också styrelseordförande i patientföreningen Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar.       

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.