Filip Wijkström

0 titlar

Filip Wijkström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm där han har skrivit, handlett och undervisat om idéburna organisationer sedan början av 1990-talet.

Han är sammankallande för det vetenskapliga råd som IDEELL ARENA har inrättat och ordförande för den jury som på uppdrag av PwC och i samband med Ideellt Forum varje år delar ut utmärkelsen ”Årets redovisning i ideell sektor”. Två tidigare publikationer är Civilsamhällets många ansikten. En samling essäer (2010) och Särart och mervärde i den ideella sektorn. En studie av ledares syn på de idéburna organisationernas betydelse (2006).

Tidigare idrottsintressen har främst varit volleyboll och squash men numera är det svårt att hinna med mer än innebandy en gång i veckan.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.