Göran Kenttä

7 titlar

Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, skrev sin doktorsavhandling inom psykologi med titeln ” Overtraining, staleness, and burnout in sports”. Allt sedan dess har intresset för stress och återhämtning inom elitidrotten fortsatt att utvecklats och även inkluderat tränare och coacher.

Idag forskar och undervisar Göran vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm, inom ämnesområdet idrottspsykologi med huvudsaklig inriktning på träningsprocessen ur ett stress- och återhämtningsperspektiv. Göran Kenttä har varit ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening och är fortfarande engagerad i föreningen. Han har arbetat som landslagsledare i kanotförbundet under en 10-årsperiod. Göran Kenttä har skrivit ett stort antal artiklar, bokkapitel samt böcker.

Han är flitigt inbjuden som föreläsare i hela idrottsrörelsen samt engagerad både nationellt och internationellt i flertal idrottspsykologiska utvecklingsarbeten. Göran Kenttä är även kompetensansvarig för det idrottspsykologiska ämnesområdet inom Riksidrottsförbundet (RF).

Foto: Emma Shevtzoff

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.