Gunnar Andersson

1 titlar

Gunnar Andersson är medicine doktor, beteendevetare, fysiolog, författare och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning. Gunnar har arbetat i friskvårdsbranschen sedan 1975.

Under 16 år var Gunnar med och byggde upp en omfattande och unik friskvårdsverksamhet på Saab AB i Linköping.

Gunnar skrev sin doktorsavhandling i medicin redan 1987. Avhandlingen har titeln ”The Importance of Exercise for Sick Leave and Perceived Health”. Huvudsakliga innehållet i avhandlingen var nyttan med motion för hälsan och den egna metoden Hälsoprofilbedömning som en metod för förändring av livsstil. Gunnar har lärt ut Hälsoprofilbedömning sedan 1979 till mer än 12 000 personer.

Böckerna ”Effektiv friskvård – Lönsammare företag”, Prevent 1997, 1999, 2004 och ”Konditionstest på cykel – testledarutbildning”, SISU 1997, 1999, 2005 och 2006 har Gunnar varit med och skrivit. Gunnars egna ”NYA Konditionstest på cykel – Testledarutbildning” gavs ut av SISU sommaren 2011.

Gunnar har också varit sakkunnig i regeringsuppdraget ”Sätt Sverige i rörelse”, som bland annat utmynnade i chefsskriften ”Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument”. Sedan flera år tillbaka är Gunnar anställd som ansvarig för metodfrågor på HPI Health Profile Institute AB. www.hpinordic.se

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.