Henrik Andersson

1 titlar

Henrik Andersson, idrottspsykolog som tagit sin examen på Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet.

Han genomförde tillsammans med Mikael Nilsson studien “Internet-based Mindfulness-Acceptance-Commitment approach: A randomised controlled trial”, som undersökte ett internetbaserat idrottspsykologiskt program och dess effekter på prestation, hälsa och skador. 

Henrik har ett stort idrottsintresse och fotboll har varit en central del genom hela hans liv. Han är idag verksam som tränare i Umeå FC Akademi. 

Henrik arbetar som idrottspsykolog där han utbildar idrottare, föräldrar, ledare och organisationer i idrottspsykologi, både utifrån prestation och hälsa. I detta arbete är han bland annat ansluten till RF:s och Svenska Fotbollförbundets idrottspsykologiska nätverk. Han är även tillsammans med Mikael aktuell med appen Actsport som innehåller utbildning för idrottare i idrottspsykologi.

Foto: Elin Modig

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.