Ingegerd Ericsson

1 titlar

Ingegerd är lektor och docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Hennes forskningsintressen handlar om relationer mellan motorik, självförtroende och lärande, särskilt vad gäller idrottsundervisning. I 25 år arbetade hon som idrottslärare och utvecklade då MUGI-modellen (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) (www.mugi.se). Under sin forskarutbildning var hon med och startade Bunkefloprojektet 1999. År 2003 disputerade hon med avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Uppföljningsstudien är publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports och på Idrottsforum.org. Mer om motorikforskningen finns på www.mugi.se

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.