Johan Faskunger

1 titlar

Johan Faskunger har studerat idrotts- & friskvårdspedagogik vid Göteborgs Universitet samt genomfört både doktorsexamen och magisterexamen inom området fysisk aktivitet & hälsovetenskap vid University of Bristol, England med speciell inriktning på beteendeförändring och hälsokommunikation.

Johan har varit ansvarig på nationell nivå att främja fysisk aktivitet (målområde 9) på Statens folkhälsoinstitut mellan åren 2004-2006. Han var bland annat delaktig i framtagandet av en nationell handlingsplan för kost och fysisk aktivitet, samt ansvarig för ett regeringsuppdrag att undersöka den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet.

Johan var projektledare på Karolinska institutet (Centrum för allmänmedicin) för ett projekt som undersökte den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet och hälsa, den så kallade Hovsjöstudien. Detta mellan åren 2006-2009.

Johan ägnar sig åt föreläsningar, kurser, utredningar och skribentuppdrag genom sitt företag ProActivity AB. På fritiden ägnar han sig gärna åt långdistanslöpning och har ett maratonpers på 2.31.

www.proactivity.se

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.