Johan Hvenmark

0 titlar

Johan Hvenmark är doktor i företagsekonomi och verksam som forskare vid avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola, och som samordnare för Forskning och Utveckling (FoU) vid Riksidrottsförbundet (RF). Hans forskning berör frågor om organisering och ledning av ideella organisationer. 2008 disputerade han på avhandlingen Reconsidering Membership, som utifrån ett ledarperspektiv analyserar det individuella medlemskapets betydelse i föreningssammanhang.

Via sin nuvarande postdoc-tjänst, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, är han inblandad i flera projekt som belyser gränslandet mellan civilsamhälle och marknad och konsekvenserna av att ideella aktörer alltmer lånar och påverkas av idéer, kunskap och praktiker från företagsvärlden.

Förutom samordnandet av FoU vid RF sitter han även i styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF) och i IDEELL ARENA:s styrgrupp. Johan har sedan 25 år tillbaka ett passionerat förhållande till bergsklättring och har bland annat verkat som Svenska klätterförbundets generalsekreterare, samt varit iväg på många klätterresor runt om i världen.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.