Johan R. Norberg

1 titlar

Johan R. Norberg är historiker och docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans forskning rör främst idrottshistoria och idrottspolitik. År 2004 disputerade han med avhandlingen Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970 och har publicerat bland annat Idrott och integration. En kunskapsöversikt (2002) och Idrotten i den ideella sektorn. En kunskapsöversikt (2004).

Johan var huvudsekreterare för den statliga Idrottsstödsutredningen 2007-2008 och är idag verksam som utredare hos Centrum för idrottsforskning (CIF) med särskilt ansvar att följa upp statens stöd till idrotten. Det stora idrottsintresset i sin forskning till trots har Johan ett uselt bollsinne och skolkade gärna från gymnastiklektionerna i gymnasiet för att spela gitarr.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.