Josef Fahlén

2 titlar

Josef Fahlén är docent i pedagogik vid Umeå universitet och gästprofessor vid Norges idrottshögskola. Han disputerade 2006 på en avhandling om idrottens professionalisering och kommersialisering, och har sedan dess intresserat sig för liknande förändringsprocesser i svensk föreningsidrott, som till exem-pel den offentliga sektorns ökade intresse i idrott som verktyg för att adressera välfärdsrelaterade utmaningar. Fahléns forskning fokuserar på interorganisatoriska processer och hur de påverkas av sådana samhällsförändringar.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.