Kalle Kraus

1 titlar

Kalle Kraus är professor i ekonomistyrning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning handlar om styrning av hybridorganisationer, som till exempel betydelsen av prestationsmätning och budgetering för att hantera olika logiker, samt kopplingen mellan prestationsmätning och känslor. Kraus forskning har publicerats i ledande tidskrifter såsom Accounting, Organizations and Society och Management Accounting Research, i den sistnämnda bland annat “Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization” (2016) och “Management control in pulsating organisations – A -multiple case study of popular culture events” (2017).

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.