Karin Book

3 titlar

Karin är Filosofie doktor i kulturgeografi vid Malmö högskola. I grunden är Karin doktor i kulturgeografi, närmare bestämt stadsgeografi. Inom idrottsvetenskapen arbetar hon mycket i gränszonen mellan idrottsvetenskap, kulturgeografi och i viss mån fritidsvetenskap. Karin är främst intresserad av rumsliga aspekter på idrott och fysisk aktivitet, men också trender kopplade till fysisk aktivitet, idrott och fritid.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.