Lisbeth Wikström-Frisén

1 titlar

Lisbeth Wikström-Frisén är medicine doktor i Idrottsmedicin och arbetar på Umeå universitet där hon undervisar på Tränarprogrammet samt forskar inom området kvinnor och träning. Hon har bland annat skrivit avhandlingen Training and hormones in physically active women, with and without oral contraceptive use.

Hon ingår i Idrottshögskolans forskningsnätverk samt är knuten till en forskningsgrupp inom Livsmedicin i Umeå, med inriktning träning, kost och hälsa. Kunskaperna inom områdena träning, fysisk aktivitet och hälsa har hon omsatt praktiskt, bland annat med fokus på friskvård och träning för studenter och anställda vid Umeå universitet samt företag i Umeå. Hon har dessutom varit verksam inom motionsidrott under många år som aktiv och utbildare av instruktörer.

Foto: Umeå universitet

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.