Magnus Forslund

1 titlar

Magnus Forslund är universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och har mångårig erfarenhet av forskning, undervisning och praktiskt arbete inom området ledarskap och organisationsutveckling. Ett specialområde är hur man utvecklar idrottsorganisationer (särskilt fotboll). För tillfället arbetar han med projektet Den innovativa fotbollsklubben. Forslund har tidigare publicerat böckerna Ledning av idrottsföreningar (2012) och Organisering och ledning (2013). Vid sidan av Linnéuniversitetet driver han konsultföretaget Calcarius Consulting AB med fokus på praktisk ledar- och organisationsutveckling.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.