Marte Bentzen

1 titlar

Bentzen doktorerade hösten 2015 i idrottspsykologi vid Norges idrottshögskola, institutionen för coachning och psykologi. Titeln på avhandlingen är ”The burnout process among high-performance sport coaches” och bygger på studier av elittränare i ett tiotal idrotter, i både Norge och Sverige. Resultaten från avhandlingen ger en inblick i hur utbrändhet utvecklar sig över tid, vilka symptom som följer och vilka motivationsfaktorer och arbetsmängdsvariabler som påverkar. I avhandlingen undersöks också vad som kännetecknar elittränare som upplever högre grad av trivsel och vitalitet på arbetet.

Marte intresserar sig särskilt för elitidrotten som arbetsplats. Elitidrotten strävar efter ultimata prestationer och framgång – något som inte kommer av sig själv. Elitidrottsmiljön präglas av hårt arbete, hög grad av entusiasm och höga förväntningar – något som inte alltid är förenligt med att mänskliga resurser används i ett långsiktigt perspektiv.

Foto: Norges Idrottshögskola

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.