Tomas Peterson

1 titlar

Tomas är Professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans forskningsområden är svensk fotbolls professionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer inom barn- och ungdomsidrotten, relationen mellan skol- och föreningsidrott samt idrott och socialt entreprenörskap. Han arbetar med tre större forskningsprojekt, varav ett är Idrott och socialt entreprenörskap. Ett annat är en uppföljningsstudie av högstadieelever i Malmö i samarbete med forskare från medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Det tredje projektet är Bunkeflo 2.0, en 25-årsuppföljning av de elever som följdes i det ursprungliga Bunkefloprojektet. Fokus ligger fortfarande på effekter av att eleverna hade fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.