Fysisk aktivitet som medicin

– En praktisk handbok utifrån FYSS

196 kr (inkl. moms)

157 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Produkten ingår i SISU Förlags vårrea, där utvalda produkter säljs till halva priset.

Ord. pris: 391 kr

Människan är byggd för rörelse. Fysisk aktivitet påverkar kroppen på flera olika sätt och gör att vi mår bra och håller oss friska. Idag vet vi också, både genom vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet, att fysisk aktivitet kan såväl förebygga som behandla olika sjukdomstillstånd. Därför blir det allt vanligare att läkare och annan vårdpersonal skriver ut fysisk aktivitet på recept.

Boken Fysisk aktivitet som medicin vänder sig i första hand till dig som möter personer med olika diagnoser och vill få kunskap och vägledning i hur du på bästa sätt kan ge dem instruktioner och råd kring fysisk aktivitet. Men även till dig som är generellt intresserad av hur fysisk aktivitet och träning kan förebygga sjukdomar för ett friskare och hälsosammare liv.

24 vanligt förekommande diagnoser
Boken beskriver 24 vanligt förekommande diagnoser där du får bakgrundsinformation om respektive sjukdom. Förekomst och riskfaktorer beskrivs samt symtom och sjukdomsförlopp. Därutöver får du lära dig vad forskningen säger om vilka effekter fysisk aktivitet kan ha på sjukdomen, om det går att förebygga eller inte och hur man kan behandla sjukdomen med fysisk aktivitet. Varje diagnoskapitel avslutas också med tydliga rekommendationer kring fysisk aktivitet, diagnosspecifika träningsråd och särskilda saker att tänka på och ta hänsyn till. Exempel på diagnoser som tas upp är artros, depression, hjärtrytmrubbningar, migrän, rygg- och nackbesvär samt övervikt och fetma. Denna del av boken är den centrala och är unik i sitt slag.

Innan du som läsare tar dig an diagnoskapitlen finns en mer generell del som tar upp grundläggande kunskap kring fysisk aktivitet och träning ur ett hälsoinriktat perspektiv. Bland annat beskrivs de allmänna rekommendationer som finns för fysisk aktivitet för barn och ungdomar, vuxna samt äldre.

Vägledning kring fysisk aktivitet och träning
Denna del av boken ger dig också kunskap som är viktig att ha då man ger råd och vägledning kring fysisk aktivitet och träning, till exempel vid graviditet, klimakteriet, infektioner, stress och sömnstörningar.

Den första delen avslutas också med några viktiga kapitel för dig som leder och ger råd till personer med olika sjukdomstillstånd: Hur bedöms och utvärderas fysisk aktivitet? Vilka metoder kan man använda för att individanpassa fysisk aktivitet? Och vad ska man tänka på vad gäller kontraindikationer för fysisk aktivitet?

FYSS och YFA
Boken Fysisk aktivitet som medicin är en populärvetenskaplig version av 2017 års upplaga av FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling). FYSS har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal men vänder sig också till andra som arbetar med fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdomar.

Läs om bokens författare här.

Bokens redaktörer: Ing-Mari Dohrn, Mats Börjesson, Margareta Emtner.

Läs vår intervju med Ing-Mari Dohrn, ordförande på Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).

Fakta

  • Titel: Fysisk aktivitet som medicin
  • ISBN: 978-91-7727-035-5
  • Artikelnummer: 1413
  • Utgivningsår: 2018
  • Sidantal: 320
  • Format: Mjukband