Handbok för hälsoinspiratörer

338 kr (inkl. moms)

270 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

I moderna företag och även i offentliga organisationer utses ofta ”hälsoinspiratörer” eller ”friskvårdsombud”, som förväntas ha en roll i organisationens hälso- och friskvårdsarbete.

Denna bok bidrar med kunskap och kan läsas fristående av personer som har inspiratörsrollen utan att de har en särskild utbildning. Den kan även användas som kursdokumentation vid utbildning. Boken är även bra för personalchefer, friskvårdsansvariga och arbetsmiljöchefer för att ge uppslag kring hur hälsoinspiratörer kan användas i det praktiska hälsoarbetet.

Boken är nu omfattande reviderad med:
 • Data om svenska folkets livsstil, hälsoupplevelser, vikt, kondition och hälsa
 • Behovet av återhämtning
 • Stillasittande som hälsorisk och behovet av att bryta stillasittandet
 • Positiva effekter av fysisk aktivitet och nya rekommendationer för motion och träning
 • Mer om konditionstestning
 • Rekommendationer om bra kostvanor
 • Hur mycket motion som behövs för viktminskning
 • Att mäta kroppssammansättning
 • Beteendeförändring och motiverande samtal
 • Nyheter om Hälsoprofilbedömning och HPI Hälsoscreening som en del i strategiskt hälsoarbete

Fakta

 • Titel: Handbok för hälsoinspiratörer
 • ISBN: 978-91-7727-008-9
 • Artikelnummer: 1405
 • Utgivningsår: 2017
 • Sidantal: 172