Praktisk idrottspsykologi

– andra upplagan

338 kr (inkl. moms)

270 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Målmedveten och regelbunden träning krävs för att öka prestationsförmågan. Det vet såväl idrottare, coacher som ledare. Boken Praktisk idrottspsykologi fokuserar på den mentala träningen: en träning som ibland får stryka på foten för den fysiska och tekniska. Utgångspunkten i boken är att alla har nytta av mental träning för att öka både prestationsförmågan och välbefinnandet. Självfallet är det emellertid så att en barn- eller ungdomsidrottare har delvis andra behov jämfört med en redan etablerad elitidrottare som presterar på en hög internationell nivå. Detsamma gäller en aktiv idrottares behov jämfört med behovet hos en coach, tränare eller ledare. Vissa färdigheter är i grunden gemensamma, som att utveckla förmågan att hantera stress och att sätta upp utmanande men realistiska mål. Andra färdigheter kan vara mer utslagsgivande för idrottaren, som att kunna behålla eller återta koncentrationen i samband med en tävlingsprestation.

Utan att ge avkall på vetenskaplig stringens förmedlar boken både teoretisk och praktisk kunskap på ett lättöverskådligt sätt som kan användas av alla som är intresserade av mental träning.

Du behöver inte sikta på världseliten för att ha nytta av boken, den kan tillämpas även i vardagen – till och med utanför idrottens arena. Det centrala temat i boken är prestationer, vilka kan komma till uttryck i många former. Vi hoppas förstås att boken kommer att läsas av alla som är intresserade av mental träning.

Denna andra upplaga från 2021 har såväl uppdaterats som utvidgats. Inte minst med två kapitel som är högaktuella: dubbla karriärer respektive psykisk ohälsa. Att ha en annan karriär att falla tillbaka på när idrottskarriären är i gungning skapar både trygghet och förutsättningar för en god psykisk hälsa.

Fakta

  • Titel: Praktisk idrottspsykologi
  • ISBN: 978-91-7727-079-9
  • Artikelnummer: 1433
  • Utgivningsår: 2021
  • Sidantal: 320
  • Format: Mjukband