Rör dig – Lär dig

317 kr (inkl. moms)

254 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Boken har reviderats under våren 2018. Sedan första versionen av boken kom ut har det trots allt hänt en del på området. Den reviderade upplagan har uppdaterats med skolans nya läroplan och kursplan i idrott och hälsa, Socialstyrelsens vägledning och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Fysisk aktivitet och inaktivitet är ett område som debatteras och diskuteras alltmer. Larmrapporterna om för mycket stillasittande och konsekvenserna av detta: till exempel övervikt och ohälsa duggar tätt. Det minskade antalet idrottstimmar i veckan i skolan är en del i den allt intensivare debatten. En intressant aspekt i detta sammanhang är hur fysisk aktivitet även kan påverka barns förmåga att lära nytt och att koncentrera sig.

I boken Rör dig, lär dig får du ta del av arbetet med och resultaten av en omfattande undersökning om motorik och inlärning. Undersökningens syfte är att studera vilka effekter utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kan ha vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Boken grundar sig på Ingegerd Ericssons doktorsavhandling; ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”, som lades fram vid Malmö Högskola 2003.

I Rör dig, lär dig finner man råd och rörelseförslag till skolpersonal, föräldrar och idrottsledare som vill hjälpa barn att utveckla sin motorik. Den innehåller många konkreta råd och övningsförslag för att stimulera till motorisk utveckling. Du finner bland annat användbara rytmövningar, övningar för kroppslig och rumslig uppfattning, balansövningar och beröringsövningar.

Ur innehållet:

 • Idrottsundervisningen i den svenska skolan
 • MUGI Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning
 • Sensomotorik och perception
 • Motorisk utveckling och motoriskt lärande
 • Motoriska utvecklingsprinciper
 • Motoriska brister Effekter av motorisk träning på skolprestationer
 • Koncentrationsförmåga
 • Sammanfattning och slutsatser om motorisk utveckling
 • Vad kan vuxna göra för att stimulera barns motoriska utveckling?
 • Vad kan föräldrar göra?
 • Vad kan förskolan göra?
 • Vad kan skolan göra?
 • Fritidspedagogers roll
 • Utökad och mer medveten motorisk träning behövs

Fakta

 • Titel: Rör dig – Lär dig
 • ISBN: 978-91-85138-94-4
 • Artikelnummer: 1230
 • Utgivningsår: 2018
 • Sidantal: 190
 • Format: Mjukband